Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 3 d. posėdyje

Svarstyta Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Jonas Liniauskas. Komitetas teigiamai įvertino Komisijos darbą ir bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam Informacinės visuomenės plėtros komitetui pritarti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ataskaitai.

Svarstytas Seimo nutarimo “ Dėl 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” projektas. Šio projekto esmę pakomentavo kultūros ministrė Roma Žakaitienė bei švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Pasisakiusieji informavo, jog beveik 100 proc. biudžeto lėšų 2002 m. buvo perduota atitinkamoms žinyboms, kad jos galėtų vykdyti kultūros, mokslo ir švietimo programas, todėl abu ministrai siūlė Komitetui pritarti šiam projektui. Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo “ Dėl 2002 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos “ projektui.

Svarstyti 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas ir su juo susiję teisės aktų projektai.

Buvo svarstyti piliečių, visuomeninių organizacijų bei kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, kuriuose prašoma jų programas ir projektus finansuoti iš valstybės biudžeto.

Komitetas nespėjo išnagrinėti visų pateiktų prašymų, nuspręsta pratęsti pasiūlymų svarstymą kitame Komiteto posėdyje, įvyksiančiame lapkričio 4 d.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas