Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-29PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-10-29

 

 

 

Komitetas 2003-10-29 posėdyje svarstė 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2921. Posėdyje dalyvavo Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Romas Valentukevičius, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Gražina Imbrasienė, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė. Komitetas bendru sutarimu pritarė institucijų vadovų prašymams padidinti jiems skiriamus asignavimus 2004 metais.

Dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Gražinai Imbrasienei Komitetas svarstė problemas, susijusias su vaiko teisių apsauga, aptarė globos klausimus. Komitetas pritarė siūlymui teikti Seimui svarstyti įstatymo projektą, kuriuo siūloma įsteigti valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą tikslu reformuoti ir sustiprinti vaiko teisių apsaugos institucijų sistemą valstybės ir savivaldybių lygmenyje bei išspręsti šios centrinės institucijos, koordinuojančios valstybinės ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos politiką ir veiksmus, klausimą.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 31.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas