Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO PIRMININKAS KVIEČIA ATVYKTI UNESCO VADOVĄ

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, vadovaujantis valstybinei Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijai ir jos sudarytai Programai, išsiuntė kvietimą UNESCO Generaliniam direktoriui Koichiro Matsuura 2004 metais gegužės mėn. atvykti į Vilnių.

Primindamas Lietuvai reikšmingą UNESCO Generalinės konferencijos 32-osios sesijos sprendimą, kuriuo Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmetis įtrauktas į UNESCO 2004-2005 metų reikšmingų sukakčių kalendorių, parlamento vadovas tikisi, jog K.Matsuura galės šia proga dalyvauti iškilmingame Seimo posėdyje: „Jūsų dalyvavimas būtų naudingas ne tik mūsų tautos atstovams - parlamentarams, bet taip pat būtų įdomus ir toms institucijoms bei pareigūnams, su kuriais pagal vizito programą sutiktumėte susitikti“, rašoma A.Paulausko kvietime: „Šiuolaikinėje visuomenėje tokio pobūdžio sukaktis primins išskirtinį vienos iš Europos tautų patyrimą - kaip galima politinio draudimo sąlygomis išplėtoti informacinių ryšių tinklą, kad lotyniškoji kultūra ir lietuvių ryšys su Europos kultūra išliktų. Aktyvi mūsų pirmtakų, iškovojusių teisę legaliai vartoti kalbą, veikla lėmė, jog dabar galime dalytis kultūros ir mokslo laimėjimais su kitomis tautomis“.

Primename: Seimo Pirmininkas dalyvavo paminėtos sesijos atidaryme.

Seimas nutarimu 2004-uosius yra paskelbęs Kalbos ir knygos metais.

Vyriausybei pasiūlyta kitų metų biudžete numatyti lėšų Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarytos ir patvirtintos programos įgyvendinimui remti.

Programa sudaro galimybę išplėtoti lietuvių kalbos vartojimą per šiuolaikiškas technologijas, plačiau pristatyti Lietuvos kultūros laimėjimus, paskatinti susidomėjimą naujausiais knygotyros darbais, susigrąžinti iš užsienio, atnaujinti nacionalines vertybes, skirti daugiau dėmesio istorinių šaltinių, kitų paminklų išsaugojimui arba sukūrimui (ypač tų sumanymų, kurie atidėliojami).

A. Vaišnys, 2396201
Naujausi pakeitimai - 2003 12 30.
Aigustė Vykantė Bartkutė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas