Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-29

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui (Užsienio reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2004 metų biudžetų projektai)

Nr. IXP-2921

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos“ projektą Nr. IXP-2466. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė Seimo nutarimo projektui. Nutarimo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Seimo statuto 225 straipsniu, parengė ir 2003 m. kovo 27 d. pateikė Seimui svarstyti 2002 m. valstybės biudžeto apyskaitą. Pagal Seimo statuto 225 straipsnį Valstybės kontrolierius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Vyriausybės valstybės biudžeto apyskaitos pateikimo, turi pateikti Seimo Pirmininkui išvadą apie valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. Atsižvelgdami į 2003 m. rugsėjo 26 d. Valstybės kontrolės pateiktą teigiamą išvadą Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam Seimo nutarimo projektui.

2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (Užsienio reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2004 metų biudžetų projektus) Nr. IXP - 2921. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pateiktam Užsienio reikalų ministerijos 2004 m. biudžeto projektui su papildomu lėšų poreikiu. Užsienio reikalų ministerijos 2004 m. biudžeto projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas, Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento direktorius Remigijus Motuzas bei Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento direktorė Jolanta Tubaitė. Krašto apsaugos ministerijos 2004 m. biudžeto projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas, Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Kariuomenės vado pavaduotojas, brigados generolas Valdas Tutkus bei Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė Ina Naruševičienė. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pateiktam Krašto apsaugos ministerijos 2004 m. biudžeto projektui.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 29.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas