Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. spalio 28 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Seimo narės S.Burbienės 2003-10-24 pasiūlymai Ūkinių bendrijų įstatymo projektui IX-2827(3).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti visiems (pirmam, antram, trečiam, ketvirtam, penktam) S. Burbienės pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai:

pirmas, antras, trečias, ketvirtas pasiūlymai: “už” - bendru sutarimu;

penktas pasiūlymas: “už” balsavo 7, “prieš” - 1, “susilaikė” – 1 komiteto narys..

2.SVARSTYTA:

Seimo narių P.Vilko ir S.Lapėno 2003-10-24 ir Seimo narės S.Burbienės 2003-10-28 pasiūlymai Individualių įmonių įstatymo projektui IXP-2642(4).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu) :

1. Nepritarti Seimo narių S.Lapėno ir P.Vilko pateiktam pasiūlymui.

2. Pritarti Seimo narės S.Burbienės pateiktam pasiūlymui.

3.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektas IXP-2466.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui.

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui Vyriausybei rekomenduoti:

1) apsvarstyti galimybę parengti ir kartu su atitinkamų metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita pateikti Seimui informaciją apie valstybės investicijų programos įvykdymą pagal į ją įtrauktų investicinių projektų atliktus darbus;

2) užtikrinti, kad asignavimų valdytojų programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitose būtų vertinamas programų efektyvumas.

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

4.SVARSTYTA:

2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2921.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Privatizavimo komisijos veiklos 2002-2003 m. ataskaitos svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2003 10 29.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas