Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-10-28 d. posėdį

 

Kaimo reikalų komiteto posėdyje pravesti klausymai dėl 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr.IXP-2921). šio įstatymo projekto svarstymas Komitete įvyks 2003 m. lapkričio 5 d.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 10 28.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas