Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. spalio 8d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-10-06

SVARSTYTA: Seimo Statuto” Dėl Seimo Statuto 29, 30, 32, 86, 99 ir 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 29(1), 29(2) ir 29(3) straipsniais projektas IXP-2748

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos” įstatymo projektas IXP-2749

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2750

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: LIETUVOS RESPUBLIKOS administracinių teisės pažeidimų kodekso 17311 STRAIPSNIO PAKEITIMO įstatymo projektAS IXP-2874

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: REZOLIUCIJOS DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO Į ŽEMĘ IR ŽEMĖS REFORMOS TEISĖTUMO projektas.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti REZOLIUCIJOS DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO Į ŽEMĘ IR ŽEMĖS REFORMOS TEISĖTUMO projektui.

2. Siūlyti Seimui įtraukti REZOLIUCIJOS DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO Į ŽEMĘ IR ŽEMĖS REFORMOS TEISĖTUMO projektą į Plenarinio posėdžio darbotvarkę ir svarstyti skubos tvarka.

SVARSTYTA: Vyriausybės informacija apie Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimo būklę valstybės institucijose

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti pateiktai Vyriausybės informacijai apie Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimo būklę valstybės institucijose.
  2. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl asmenų duomenų teisinės apsaugos būklės privačiose įmonėse, organizacijose;
  3. Prašyti minėtoje informacijoje nurodytų valstybės institucijų, kuriose buvo paminėti trūkumai ir problemos, kad jos per 1 mėnesį pateiktų komitetui informaciją, kaip tie trūkumai šalinami.

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Aidena Jankauskaitė,

2396795

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas