Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. spalio 27d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-10-27

 

SVARSTYTA: Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo skirti G.Pečiulį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų" PROJEKTAS IXP - 2920

NUSPRĆSTA:Pritarti Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo skirti G.Pečiulį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" PROJEKTUI IXP -2920

SVARSTYTA: Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP – 2860 ES

NUSPRĆSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP - 1981

NUSPRĆSTA: Svarstymą atidėti iki kito komiteto posėdžio.

SVARSTYTA: Reklamos įstatymo IV skirsnio papildymo 17 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP - 2820

NUSPRĘSTA: Įstatymo projektą atmesti, kadangi jį priėmus kiltų nemažai problemų, kai atlikėjas dėl kokių nors priežasčių negalėtų koncertuoti gyvai, tačiau apie tai nebūtų pranešta reklamoje, taip pat būtų problematiška informuoti apie fonogramos naudojimą, kai ji naudojama iš dalies. Iš kitos pusės, tiesioginis kūrinio atlikimas gyvai galėtų būti pernelyg brangus.

SVARSTYTA: Tarnautojų elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektas IXP - 2788 A

NUSPRĆSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui:sujungti įstatymų IXP-2788 ir IXP-2788 A projektus, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.

SVARSTYTA: Seimo nario Č.Juršėno PASIŪLYMAI Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 29(1), 29(2), 29(3) straipsniais" projektui IXP-2748(3)

NUSPRĆSTA: Nepritarti Seimo nario Č.Juršėno pasiūlymams.

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 10 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas