Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-27 d. BFK posėdis

1. Akcizų įstatymo 25,29,30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2925.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2459.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Žmogaus teisių komiteto išvadas grąžinti Įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti:

    1. siūlomų nuostatų įgyvendinimui ( 1/3 likusio be tėvų globos vaiko globėjams mokamos 4 MGL dydžio pašalpos kiekvieną mėnesį kaupti asmeninėje vaiko sąskaitoje) turi būti nustatyta institucija, kuri pervestų lėšas į asmeninę vaiko sąskaitą;
    2. suderinti siūlomas nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis, kadangi remiantis Civiliniu kodeksu, vaiko globėjai ir rūpintojai yra jo atstovai ir turi teisę disponuoti šiam vaikui išlaikyti skirtais pinigais nepriklausomai nuo to ar tie pinigai yra jo sąskaitoje ar išmokėti grynaisiais pinigais.

3. LR Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2877.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos teisės departamento pastabas.

4. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2830.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pateiktą pasiūlymą - papildyti priskirtąsias (ribotai savarankiškas) savivaldybių funkcijas nauja funkcija – “dalyvavimas kultūros plėtros projektuose”, kadangi ši nuostata, palyginus su projekto rengėjų siūloma nuostata nėra imperatyvi.

5. Audito pakomitečio teikiami BFK sprendimų projektai dėl Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo.

Valstybinio audito ataskaita “Ar bus išieškota skola valstybei” ir Audito pakomitetis teikiamas Biudžeto ir finansų komiteto sprendimo projektas dėl valstybinio audito ataskaitos “Ar bus išieškota skola valstybei:”

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti Vyriausybei ruošiant Mokesčių administravimo įstatymo pataisas atsižvelgti į Valstybės kontrolės rekomendacijas ir įstatymo pakeitimo projektą derinti su Valstybės kontrole.

2. Pasiūlyti Valstybės kontrolei ir Vyriausybei iki 2004 m. liepos 1d. pateikti informaciją Audito pakomitečiui apie pažangą sprendžiant audito ataskaitoje iškeltas problemas ir Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-2921 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /A.Brazdilienė/;

- Seimo rezoliucijos "Dėl 2004, 2005 ir 2006 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektui IXP-2922 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /A.Brazdilienė/;

- Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2923 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /A.Brazdilienė/;

- Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2924 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /A.Brazdilienė/;

- Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2927 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /A.Brazdilienė/;

- Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2926 - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" projektui IXP-2628 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- 2004 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-2932 - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" projektui IXP-2629 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-2912 - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Turizmo įstatymo 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2929 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 27.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas