Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-22PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-10-22

 

 

 

Komitetas 2003-10-22 posėdyje svarstė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2889, kuriam bendru sutarimu pritarė. Projekto tikslas – suderinti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatyme numatytos privačios informacijos teikimo tvarką su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Taip pat Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos” projektui Nr.IXP-2466.

Dalyvaujant Migracijos departamento Pilietybės reikalų skyriaus vedėjai Daivai Vežikauskaitei, Komitetas svarstė Ryšard Maciejkianiec ir kitų pareiškėjų siūlymus bei reikalavimus pakeisti Pilietybės įstatymo 1, 17, 18 straipsnius. Svarstymas surengtas Peticijų komisijos prašymu ryšium su tuo, jog pareiškėjai savo kreipimąsi prašo pripažinti peticija. Komiteto nuomone, pareiškėjų teikiami siūlymai ir reikalavimai nepagrįsti, todėl jų kreipimasis negali būti pripažintas peticija.

Komitetas svarstė Antano Dicevičiaus skundą dėl Seimo kontrolieriaus Kęstučio Virbicko darbo. Posėdyje dalyvavo Seimo kontrolierius Kęstutis Virbickas. Komitetas, išklausęs Kontrolieriaus informaciją dėl skundo tyrimo eigos, nusprendė konstatuoti, jog Antano Dicevičiaus skundas dėl Seimo kontrolieriaus darbo yra nepagrįstas.

Žmogaus teisių įgyvendinimo Programos vadovės Ramintos Gecevičienės prašymu Komitetas apsvarstė parengtą medžiagą dėl teisės aktų, susijusių su smurto aukomis, pataisų projektų parengimu ir pritarė surengto apskritojo stalo tema “Kova su smurtu prieš moteris” diskusijos išvadoms.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 27.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas