Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-10-22

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2877. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, nes galiojančiame įstatyme nustatyta valstybės kontrolieriaus ir pavaduotojų pareiginė alga yra pakankamo dydžio. Abejonių kelia aiškinamojo rašto teiginys, kad aukščiausios grandies teisėjas, Generalinis prokuroras ir valstybės kontrolierius yra lygiaverčių grandžių pareigūnai, nes šių pareigūnų veiklos teisinės pasekmės nėra lygiavertės.

Antru klausimu buvo pritarta iniciatorių pateiktam Įstatymo dėl Konvencijos dėl užimtumo politikos ratifikavimo projektui Nr.IXP-2884.

Taip pat komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektui Nr. IXP-2644.

Komitetas apsvarstė Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo projektą Nr. IXP-2697 ir jį lydinčius įstatymus - Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 3, 4, 5, 24, 39, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir šio įstatymo papildymo 21(1), 29(1), 36(1) straipsniais įstatymo projektą Nr. IXP-2698 bei Bedarbių rėmimo įstatymo 16(1) straipsnio papildymo projektą Nr.IXP-2699. Bendru sutarimu nutarta pritarti komiteto patobulintiems įstatymų projektams.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 4, 34, 36, 38, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2904 - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas;

- 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-2921 - visi komiteto nariai;

- 2004 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-2932 - Irena Degutienė ir Vasilij Fiodorov;

- Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2927 - Vytautas Lapėnas ir Algirdas Sysas;

- Seimo nutarimo „Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" projekto Nr.IXP-2629 - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-2912 - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 23.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas