Lietuvos Respublikos Seimas

2003 10 20 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2895 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti komiteto narius A.Macaitį ir A.Baurą; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų dėl Įstatymo projekto IXP-2895 laukia iki 2003 m. spalio 23 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. spalio 24 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2895 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. spalio 27 d.

Po svarstymo Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2894 nuspręsta: prašyti sudarytos darbo grupės įvertinti pastabas ir pasiūlymus ir pateikti Komitetui naują Įstatymo projekto redakciją iki š.m. lapkričio 5 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas