Lietuvos Respublikos Seimas

I. Šiaulienės komandiruotės į Rygą (Latvijos Respublika) 2003 m. rugsėjo 28 – 29 dienomis A T A S K A I T A

2003 m. rugsėjo 29 d. 9.00 – 9.45 val. Seimo narė I. Šiaulienė dalyvavo susitikime su Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotoja I. Ostrovska

Susitikimo darbotvarkė:

1. Diskusijos dėl bendradarbiavimo su Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komitetu 2004 m.:

 Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto seminaras dėl švietimo kokybės (2004 m. vasario 1-4 d. Islandijoje);

 Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis (2004 m. kovo 4-5 d. Lietuvoje);

 Pasiūlymai dėl kitų susitikimų.

2. Kiti klausimai.

Susitikimo dalyviai:

Komiteto nariai:

1. Irena Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė

2. Inara Ostrovska, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotoja

Sekretoriato atstovai:

1. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

2. Ingrida Putnina, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

3. Marika Laizāne – Jurkāne, projekto vadovė, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas

I. Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė ir I. Ostrovska, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotoja susitiko aptarti bendradarbiavimą tarp Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto, taip pat kai kuriuos kitus klausimus.

1. Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis (2004 m. spalio 9 – 10 d., Panevėžys)

I. Šiaulienė pristatė preliminarią Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio, vyksiančio Panevėžyje spalio 9 – 10 d., programą ir darbotvarkę. I. Šiaulienė pabrėžė, kad svarbiausia susitikimo tema bus kokybė švietimo sistemoje ir paprašė nacionalines delegacijas skirti ekspertus, kurie posėdžio metu padarytų pranešimą pagrindine tema. I. Šiaulienė informavo, kad komiteto nariai turės galimybę apsvarstyti nutarimo projektą dėl jūrinio kultūros paveldo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat Baltijos Asamblėjos apdovanojimų literatūros, meno ir mokslo srityje nuostatų pataisas ir Baltijos Asamblėjos apdovanotų laureatų literatūros kūrinių leidybos nuostatų pataisas.

I. Ostrovska pastebėjo, kad Latvijos delegacija turi pasiūlymų dėl Baltijos Asamblėjos apdovanotų literatūros kūrinių leidybos nuostatų pataisų.

2. Diskusija dėl bendradarbiavimo su Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komitetu 2004 metais (Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto seminaras apie švietimo kokybę (2004 m. sausio 1 – 3 d. Islandijoje), Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis (2004 m. kovo 4-5 d. Lietuvoje))

I. Šiaulienė klausė, ar jau yra kokios nors informacijos apie Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto seminarą apie švietimo kokybę.

M. Laizane-Jurkane informavo, kad šis seminaras bus skirtas teorinei švietimo kokybės analizei.

I. Šiaulienė ir I. Ostrovska sutarė, kad būtų naudinga apsilankyti kai kuriose mokyklose Reikjavike, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie Šiaurės šalių švietimo sistemą.

I. Šiaulienė pastebėjo, kad šiuo metu jau pradėta ruoštis abiejų komitetų susitikimui, kuris įvyks kitų metų kovo mėnesį. Reikia žinoti, kurie Šiaurės šalių parlamentarai norėtų dalyvauti.

3. Diskusijos apie komiteto veiklą 2004 metais

I. Ostrovska pristatė preliminarų Baltijos Asamblėjos darbo planą 2004 metams.

I. Šiaulienė paklausė, ar mes planuojame bendrą veiklą kartu su BTKT Kultūros, švietimo ir visuomenės sveikatos komitetu. Ji pasiūlė pakviesti parlamentarus iš BTKT Kultūros, švietimo ir visuomenės sveikatos komiteto į vasaros seminarą, kurį surengs Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kitų metų gegužę Daugpilyje.

M. Laizane-Jurkane pastebėjo, kad reikia paklausti BTKT nuomonės, ar jie domisi komiteto veikla.

I. Šiaulienė paprašė išspręsti klausimą dėl BTKT dalyvavimo iki kito komiteto posėdžio.

I. Šiaulienė ir I. Ostrovska svarstė, kokios galėtų būti komiteto darbo kryptys ateityje ir nutarė, kad viena temų komiteto darbe turėtų būti personalo profesinis mokymas. I. Šiaulienė ir I. Ostrovska mano, kad Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai galėtų dalyvauti BTKT seminare apie uostų politiką, nes uostų darbuotojų profesinis rengimas yra vienas uostų politikos aspektų.

Tvirtino:

I. Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas