Lietuvos Respublikos Seimas

A. Ramanausko komandiruotės į Rygą (Latvijos Respublika) 2003 m. spalio 2 - 3 dienomis A T A S K A I T A

Darbotvarkė:

1. Diskusijos dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą dėl Baltijos parlamentinio ir vyriausybinio bendradarbiavimo tarp Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos.

2. Baltijos Asamblėjos dokumentų pataisų ir papildymų aptarimas:

 Baltijos Asamblėjos Statuto pataisos ir papildymai;

 Baltijos Asamblėjos Statuto 4 skirsnio dėl Baltijos Asamblėjos Redakcinės komisijos pataisos ir papildymai.

3. Baltijos Asamblėjos partijų grupių veiklos nuostatų projektas.

4. Būsimas komiteto darbo planas.

5. Kiti klausimai.

Posėdžio dalyviai:

1. A. Ramanauskas, komiteto pirmininkas, Lietuva

2. M. Pietkevičs, komiteto pirmininko pavaduotojas, Latvija

3. V. Agešins, komiteto narys, Latvija

4. V. Linde, komiteto narys, Estija

5. V. Velman, komiteto narys, Estija

6. A. Taimla, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas

7. R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

8. I. Putnina, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

9. E. Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

10. M. Laizane – Jurkane, projektų vadovė, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas

11. I. Kise, URM Baltijos ir Šiaurės šalių skyriaus vadovo pavaduotoja, Latvija

12. A. Luce, vertėja/redaktorė (anglų k.)

13. I. Jegupenko, vertėja/redaktorė (rusų k.)

1. Įžanga

A. Ramanauskas supažindino su posėdžio darbotvarke ir teisės aktų pataisų ir papildymų svarstymo procedūra.

2. Diskusijos dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą dėl Baltijos parlamentinio ir vyriausybinio bendradarbiavimo tarp Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos

A. Ramanauskas informavo, kad Baltijos Asamblėjos Prezidiumas ir Baltijos Ministrų Taryba pateikė siūlymus dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą dėl Baltijos parlamentinio ir vyriausybinio bendradarbiavimo tarp Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos. Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pasiūlymas dėl 2 straipsnio 3 pastraipos formuluojamas taip: “Baltijos Ministrų Taryba ir Baltijos Asamblėja kasmet rengia bendrą posėdį, vadinamą Baltijos Taryba, kuris susideda iš į kurį įeina Baltijos Asamblėjos sesija, susitikimas tarp Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo Tarybos, Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo Tarybos susitikimas ir Bendradarbiavimo Tarybos pirmininko ataskaita Baltijos Asamblėjos sesijai dėl Baltijos šalių bendradarbiavimo praėjusiais metais bei dėl veiklos, susijusios su rezoliucijomis, kurias priėmė Baltijos Asamblėja per tuos metus ir dėl tolesnio bendradarbiavimo planų.”

A. Ramanauskas pasidomėjo nacionalinių delegacijų pozicija dėl BA Prezidiumo pasiūlymo dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą pakeitimų. Jis taip pat paklausė nacionalinių delegacijų pozicijos dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 1 straipsnio formuluotės bei BA Prezidiumo pasiūlymo dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 2 straipsnio 3 pastraipos pakeitimų.

M. Pietkevičs pranešė, kad Latvijos delegacija Baltijos Asamblėjoje pritaria Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 1 straipsnio formuluotei ir BA Prezidiumo pasiūlymui dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 2 straipsnio 3 pastraipos pakeitimų.

V. Linde pranešė, kad Estijos delegacija pritaria Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 1 straipsnio formuluotei, bet nepalaiko BA Prezidiumo siūlymo dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 2 straipsnio 3 pastraipos pakeitimų.

A. Taimla pridūrė, kad, jei Baltijos Ministrų Taryba pritars BA Prezidiumo siūlymui dėl Protokolo, pakeičiančio ir papildančio susitarimą, tuomet ir Estijos delegacija Baltijos Asamblėjoje pritars šiai pataisai. Jis pabrėžė, kad BA Prezidiumo nariai aptarė Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 2 straipsnio 3 pastraipą ir suformulavo šios pastraipos pakeitimus, tačiau Estijos delegacija BA mano, kad Baltijos Ministrų Taryba turi priimti galutinį sprendimą.

A. Ramanauskas akcentavo, kad Teisės komiteto užduotis yra pateikti tinkamą politinio siūlymo formuluotę. Jei BA Prezidiumo nariai suformulavo siūlomą pataisą, tuomet Teisės komiteto užduotis yra nuspręsti, ar ji teisiškai tinkama. Todėl jis paklausė, ar visos delegacijos pritaria tokiam siūlymui dėl Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 2 straipsnio 3 pastraipos pataisos.

A. Luce pranešė, kad Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 3 straipsnio paskutinėje pastraipoje yra redagavimo klaida. Ji pasiūlė suformuluoti šią pastraipą taip: “Sudaroma… … … vienu originalu estų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis, tekstai kiekviena kalba yra vienodai autentiški”.

Nutarta: Komiteto nariai nusprendė, kad BA Prezidiumo siūloma Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 2 straipsnio 3 pastraipos pataisos formuluotė yra teisiškai tinkama.

Komiteto nariai susitarė formuluoti Protokolo, pataisančio ir papildančio susitarimą 3 straipsnio paskutinę pastraipą taip: “Sudaroma… … … vienu originalu estų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis, tekstai kiekviena kalba yra vienodai autentiški”.

Visas ataskaitos tekstas saugomas Tarptautinių ryšių skyriuje

A. Ramanauskas, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkas

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas