Lietuvos Respublikos Seimas

G.J.Mincevič komandiruotės į Makedoniją (2003 10 13-15) ataskaita

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m. spalio 13 – 15 d. dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Aplinkos apsaugos ir Žemės ūkio komiteto posėdyje Ohride Makedonijoje. Posėdis buvo skirtas vandens telkinių (upių ir ežerų ) ekologinėms problemoms.Šios problemos yra aktualios visoms Europos šalims, tačiau ypač opios ten, kur upės teka per kelias šalys, arba ežeras priklauso iš skirtingų pusių dviems arba net kelioms šalims. Būtent tokiu pavyzdžiu buvo Ohrido ežeras, priklausantis iš vienos pusės Makedonijai, o iš kitos – Albanijai. O kitas Makedonijos ežeras Prespa iš kito krašto priklauso Graikijai.

Posėdžio pirmininkas Borislav Velikov iš Bulgarijos savo įžanginiame pranešime Vandens telkinių eksploatavimas ir šalių bendradarbiavimas kalbėjo apie tai, kad ežerų Ohrid ir Prespa, o taip pat upių, tekančių per kelias šalys, ESPA nares, vandens lygis yra žymiai nukritęs. Tai kelia įvairių šio regiono šalių didelį susirūpinimą. Ežerai ir upės turi kuo greičiausiai tapti visuotinės globos ir apsaugos objektu, kad neprieitų prie ekologinės katastrofos. Tai turi būti rūpestis visų šio baseino šalių, o taip pat negali likti abejinga Europos Taryba.

Makedonijos Aplinkos apsaugos ministras Konstantin Siderovski papasakojo, kad Ohrido ežeras yra tektoninės kilmės ir susiformavo prieš 3 milijonus metų, kai formavosi žemės paviršius. Gyli duobė tarp kalnų buvo užpildyta vandeniu. Ežero ilgis siekia 87,5 km., o bendras jo plotas sudaro 358,2 kvadratinius kilometrus. Vidutinis ežero gylys yra 164 m., tačiau atskirose vietose jis siekia 289 m. Į ežerą įteka Černava ir Koselska upės, iš kurių ežeras turi apie pusę vandens tūrio. Tačiau civilizacijos pasekmėje ežerui gresia sunykimas. Todėl pats laikas pasirūpinti jo apsauga, kol dar ne vėlu.

Albanijos Aplinkos apsaugos ministras Zamir Dedej savo pranešime išvardino keturis pagrindinius ežerų užteršimo šaltinius:

 pramoninės atliekos, įvairių gamyklų ir įrengimų statyba;

 žemės ūkyje naudojamų laukuose ir soduose pesticidų poveikis;

 socioekonominės priežastys, buities atliekos, kanalizacijos netobulumai;

 turizmas ir su juo surišti užteršimai.

Graikijos Aplinkos apsaugos ministrė Demetra Spala kalbėjo apie Prespa ežerą, kuris

yra sienos teritorijoje ir priklauso tiek Makedonijai, tiek Graikijai. Šio ežero plotas yra 274 kvadratiniai kilometrai.

Europos Sąjungos Parlamentinės asamblėjos narė iš Niderlandų Carolina Jacobs pabrėžė šios problemos aktualumą visoms šalims Europoje ir pasauly.

Gabriel Jan Mincevič,

ET Parlamentinės Asamblėjos narys
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas