Lietuvos Respublikos Seimas

A. Paulausko, A.Skardžiaus, R.Sinkevičiaus, K.Glavecko komandiruotės į Kinijos Liaudies Respubliką (2003 09 13 -21)ataskaita

2003 m. rugsėjo 14-20 d. Kinijoje lankėsi LR Seimo Pirmininko Artūro Paulausko vadovaujama delegacija, kurioje dalyvavo Artūras Skardžius, Kęstutis Glaveckas, Rimantas Stankevičius, Ferdinandas Kauzonas, Erika Vėberytė. Delegaciją lydėjo LR Ambasadorius Kinijoje Artūras Žurauskas ir Pirmasis sekretorius Jonas Skardinskas. Iš Kinijos pusės delegaciją nuolat lydėjo Kinijos Liaudies atstovų susirinkimo Kinijos ir Lietuvos grupės pirmininkė Jiang Yin.

Vizito metu LR Seimo Pirmininkas ir delegacija susitiko su Kinijos Liaudies Respublikos Liaudies Atstovų susirinkimo Nuolatinio komiteto pirmininku Wu Bangguo, Liaudies Atstovų susirinkimo Nuolatinio komiteto pirmininko pavaduotoja Uyunqimg, Liaudies Atstovų susirinkimo Nuolatinio komiteto Užsienio reikalų komiteto pirmininku Jiang Enzhu, Kinijos Liaudies Respublikos Užsienio reikalų ministru Li Zhaoxing, Tsingdao miesto liaudies atstovų susirinkimo nuolatinio komiteto pirmininku p. Xu Changju, Šanchajaus miesto liaudies atstovų susirinkimo nuolatinio komiteto Vicepirmininku Bao Xinbao, lankėsi Pekine esančioje „Zhong Guan Cun“ aukštų technologijų zonoje “LENOVO” kompanijoje – didžiausioje kompiuterių gamintojoje Kinijoje, Tsingdao Qianwan uoste ir plėtros zonoje, “Tsindao” alaus darykloje ir didžiausioje Kinijoje buitinių prietaisų gamintojas “HAIER”. Delegacijos vizito metu pasirašytas Memorandumas dėl Tsingdao ir Klaipėdos miestų bendradarbiavimo (jį pasirašė Seimo Pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius ir Ambasadorius Artūras Žurauskas bei Tsingdao miesto Liaudies atstovų susirinkimo Vicepirmininkas ir Tsingdao miesto Tarptautinio departamento Generalinis Direktorius). Delegacija apsilankė Šanchajaus vertybinių popierių biržoje, apžiūrėjo Pudongo laisvą ekonominę zoną, lankėsi “WANDA” IT kompanijoje.

Susitikime su KLR Liaudies atstovų susirinkimo pirmininku WU Bangguo Seimo Pirmininkas

A. Paulauskas padėkojo Wu Bangguo už puikią vizito programą ir pasidžiaugė, kad per paskutinius metus iš tiesų suintensyvėjo šalių bendradarbiavimas: Lietuvoje lankėsi KLR Prezidentas Jiang Zemin, KLR Liaudies atstovų susirinkimo vicepirmininkė Uyunqimg. Seimo Pirmininkas taip pat išreiškė tikėjimą, kad šis Seimo delegacijos vizitas peraugs į sėkmingą ekonominį bendradarbiavimą ir duos praktinės naudos ekonominių ryšių skatinimui. Pabrėždamas, kad Lietuva kitų metų gegužės mėnesį taps ES nare, jis viliasi, kad tai duos naują impulsą dvišaliams santykiams. LR Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad tarp Kinijos ir Lietuvos sukurta puiki teisinė bazė būsimam bendradarbiavimui, jau pasirašyta susigiminiavusių miestų sutartis tarp Kauno ir Xiamen miestų. Panašią bendradarbiavimo sutartį galima būtų pasirašyti tarp Klaipėdos ir Tsingdao miestų. Pažymėdamas, kad Lietuvos ekonomika taip pat sparčiai auga ir kuriama palanki investicinė aplinka, LR Seimo Pirmininkas išreiškė viltį, kad Lietuva gali būti patrauklia Kinijos investuotojams. Susitikimo pabaigoje LR Seimo Pirmininkas pakvietė KLR Liaudies atstovų susirinkimo pirmininką atvykti oficialaus vizito į Lietuvą.

Wu Bangguo pasakojo, kad jo pavaduotoja Uyunqimg po kelionės į Lietuvą, labai šiltai atsiliepė apie ją. Jis pasidžiaugė, kad nuolatos auga savitarpio supratimas tarp mūsų šalių ir gerėja ekonominių ryšiai. Pažymėdamas, kad Kinija gerbia Lietuvos pasirinktą ekonominio ir socialinio vystymosi kelią, pasveikino Lietuvą greitai tapsiančią ES nare. Jis tikisi, kad Lietuvos įstojimas į ES prisidės prie Kinijos ir ES santykių gerinimo. Į LR Seimo Pirmininko teiginį dėl miestų ryšių, Wu Bangguo atsakė, kad Kinija skatina susigiminiavusių miestų ryšius. Taip pat užtikrino, jog Kinijos Liaudies atstovų susirinkimas siekia optimizuoti savo ryšius su LR Seimu. Reikėtų aktyvinti bendradarbiavimą tarp atskirų Parlamentų komitetų bei draugystės grupių. Turime duoti naują impulsą Kinijos – Lietuvos santykiams. Pasak jo, pabuvus keletą dienų Kinijoje, Lietuvos delegacija pati galės įsitikinti greitais ekonomikos augimo tempais. Pernai BVP sudarė 1 trln. 200 mlrd. USD. Per metus BVP augimas sudarė 8 proc. Šiais metais dėl SARS epidemijos augimas šiek tiek sulėtėjo, tačiau vis tiek bus nemažas. Pirmininko Wu Bangguo teigimu, pagrindinė problema su kuria susiduria Kinija – nesubalansuota regionų plėtra. Vakariniai Kinijos rajonai vystosi žymiai lėčiau nei rytiniai.

Susitikimas su KLR Liaudies atstovų susirinkimo pirmininko pavaduotoja Uyunqimg. Ji atkreipė dėmesį, kad vizito Lietuvoje metu, ji lankėsi ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, Klaipėdos uoste, aptarė jo panaudojimo galimybes Kinijos prekių tranzitui. Jos teigimu, grįžusi su delegacija iš vizito Lietuvoje, visi Lietuvos pusės pasiūlymai buvo perduoti Vyriausybei apsvarstyti ir artimiausiu metu tikimasi rezultatų. Pasidžiaugusi gerais dvišaliais santykiais, ji atkreipė dėmesį į Parlamentinių santykių svarbą. Pristačiusi spartų Kinijos ekonominį vystymąsi, ji pabrėžė, kad po SARS epidemijos, Kinijoje buvo sumažinti mokesčiai labiausiai nukentėjusioms nuo SARS epidemijos sritims. Susitikimo pabaigoje, p. Uyunqimg perdavė linkėjimus Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui Česlovui Juršėnui.

Seimo Pirmininkas pasidžiaugęs sėkmingai besivystančiais parlamentiniais santykiais, tikisi, kad Lietuvai tapus ES nare, tai suteiks papildomą impulsą dvišaliams šalių santykiams dar labiau plėtotis. LR Seimo Pirmininkas paskatino išnaudoti gerą Lietuvos infrastruktūrą, Klaipėdos uostą, oro uostus Kinijos kroviniams gabenti į Vakarus. Lietuva galėtų tapti distribucijos centru, nes yra geroje geografinėje padėty. Taip pat pasiūlė artimiausiu metu Susisiekimo ministrų susitikime konkrečiau aptarti bendradarbiavimą susisiekimo srityje ir Klaipėdos uosto panaudojimo galimybes. Be to, Muitinių bendradarbiavimo sutartis prisidėtų prie ekonominio bendradarbiavimo vystymo tarp dviejų šalių. Pasidžiaugęs, kad dvišalis bendradarbiavimas plėtojasi ne vien aukščiausiu lygiu, LR Seimo Pirmininkas tikisi, kad tarp Klaipėdos ir Tsingdao miestų bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, tokia kaip tarp Kauno ir Xianmen susigiminiavusių miestų. LR Seimo Pirmininkas tikisi, kad aktyvūs ryšiai Parlamentų ir Vyriausybių lygmenyje virs ir ekonominio bendradarbiavimo išraiška netolimoje ateityje.

Susitikime su KLR Liaudies atstovų susirinkimo Užsienio reikalų komiteto pirmininku Jiang Enzhu LR Seimo Pirmininkas A. Paulauskas pažymėjo, kad Lietuvos – Kinijos santykiai vystosi labai intensyviai ir Lietuva tai vertina teigiamai, pristatė LR užsienio politikos prioritetus – ES, NATO, geri santykiai su kaimynais. Seimo Pirmininkas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos santykiai su Rusija yra draugiški. Jis pabrėžė, kad sėkmingai išspręstas Rusijos piliečių tranzito į Kaliningrado sritį klausimas ir pasirašyta pirmoji Rusijos istorijoje readmisijos sutartis su Lietuva. Kalbėdamas apie LR – KLR santykius LR Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad Kinijos pasiekimai ekonomikos srityje – spartus BVP augimas, sėkmingas atskirų ūkio šakų vystymasis – daro didelį įspūdį Lietuvai. Tačiau ir Lietuva vadinama Baltijos tigru sparčiai vysto savo ekonomiką. Todėl šio vizito metu Lietuvos delegacija ketino atkreipti Kinijos pareigūnų dėmesį į Kinijos prekių tranzito per Lietuvą galimybes. Lietuva – tai lyg tiltas tarp Rytų ir Vakarų, o Lietuvos siena tampa išorine ES siena. Seimo Pirmininkas pakvietė Kiniją pasinaudoti patogia strategine Lietuvos padėtimi Kinijos prekių tranzitui.

Jiang Enzhu padėkojo už LR užsienio politikos prioritetų pristatymą ir pažymėjo, kad Kinija dabar skiria ir ateityje skirs didelį dėmesį santykiams su Rytų Europos šalimis ir su Lietuva konkrečiai. Kinija buvo viena iš pirmųjų šalių užmezgusių santykius su Lietuva, jai atkūrus Nepriklausomybę. Pasak jo, Kiniją džiugina, kad Lietuvos ekonomika sėkmingai vystosi. Kartu vystosi ir Lietuvos – Kinijos prekybiniai ryšiai. Kinijos statistikos duomenimis per pirmus septynis šių metų mėnesius dvišalės prekybos apyvarta siekė beveik 100 mln. USD. Mūsų bendradarbiavimas kitose srityse taip pat labai sėkmingas. Abiejų šalių pastangomis dažnėja apsikeitimas aukščiausio lygio vizitais. Tęsdamas pokalbį, Jiang Enzhu pasveikino Lietuvą greitai tapsiant ES nare. Kinija tikisi, kad Lietuvai įstojus į ES tarpusavio ryšiai dar sustiprės. Pristatydamas Kinijos užsienio politiką, komiteto pirmininkas teigė, kad Kinija grindžia savo užsienio politiką penkiais taikaus sugyvenimo principais: visos šalys yra lygiaverčiai partneriai, vidaus santykiai yra kiekvienos šalies vidaus reikalas, tarptautiniai santykiai turi būti sprendžiami taikiai, konsultacijų būdu. Be to Jiang Enzhu padėkojo Lietuvai už jos poziciją Taivanio ir Tibeto klausimais. Pasak jo, Kinija stengiasi išspręsti Taivanio klausima remdamasi principu “Viena Kinija, dvi sistemos”, kuris buvo sėkmingai įgyvendintas Hongkonge ir Makao. Taivanis nuo XIV a. yra Kinijos teritorija. Jiang Enzhu pažymėjo, kad Kinija stengsis ekonomikoje ir toliau išlaikyti tolygų vystymąsi, nors tai ir nėra lengva. Šiuo metu tikslas - iki 2020 m. Kinijos GDP padidinti 4 kartus. Taip pat tikimasi, kad Lietuvos narystės ES, turėtų daugėti Kinijos turistų Lietuvoje, o galbūt Kinijos turizmo agentūros galėtų bendradarbiauti su Lietuvos turizmo agentūromis. Baigdamas, Jiang Enzhu papasakojo apie neseniai Pekine vykusias šešiašales derybas dėl Šiaurės Korėjos branduolinės problemos. Visos dalyvavusios šalys nori taikos Korėjos pusiasalyje.

Susitikime su Kinijos Liaudies Respublikos Užsienio reikalų ministru Li Zhaoxing UR Ministras sakė, kad Kinija visada jautė šiltus jausmus Lietuvai. Sėkmingai plėtojami politiniai – ekonominiai ryšiai. Li Zhaoxing padėkojo už Lietuvos poziciją dėl Taivanio ir Tibeto. Jis sakė, kad URM remia tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir Kinija gerbia Lietuvos pasirinktą ekonominio ir socialinio vystymosi kelią, ir sveikina Lietuvą su stojimu į ES.

Seimo Pirmininkas padėkojo už delegacijos priėmimą ir pažymėjo, kad Lietuvos – Kinijos santykiai vystosi labai sėkmingai. Nuolatos keičiamasi aukščiausio lygio pareigūnų vizitais. Jis tikisi, kad mūsų santykiai parlamentinio bendradarbiavimo ir politinio bendradarbiavimo srityse peraugs į tamprius ekonominius ryšius. Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad Lietuvoje yra žinomi Kinijos ekonomikos pasiekimai ir Kinijos patirtis būtų labai įdomi. Pasidžiaugęs ne vien stiprėjančiais parlamentiniais ir vyriausybiniais ryšiais, Seimo Pirmininkas taip pat išreiškė savo pasitenkinimą stiprėjančiais miestų ryšiai. Pažymėdamas Lietuvos strateginės geografinės padėties privalumus, LR Seimo Pirmininkas tikisi, kad Lietuva galėtų sudominti Kiniją tranzito per Lietuvą galimybėmis bei savo išplėtota infrastruktūra. Lietuvai įstojus į ES, Lietuvos siena taps išorine ES siena. Lietuva – tai tiltas tarp Rytų ir Vakarų. Baigdamas pokalbį Seimo Pirmininkas paprašė Kinijos paramos savo kandidatūroms į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą ir ECOSOC 2005-2007 m. laikotarpiui. Rinkimai vyks 2004 m. rudenį. UR Ministras pažadėjo, kad į Lietuvos prašymą bus atkreiptas dėmesys. Taip pat LR Seimo Pirmininkas pakvietė Ministrą atvykti vizito į Lietuvą.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas

Parengė:

Seimo Pirmininko patarėja

Erika Vėberytė
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   KINIJA

LR Seimas