Lietuvos Respublikos Seimas

A. Sakalo komandiruotės į Italijos Respubliką (2003 10 9-11)ataskaita

Ypatingai didelio ESBO PA narių susidomėjimo ir aukšto įvertinimo susilaukė Parlamentinis forumas Viduržemio jūros valstybių klausimais. Didžiausias dėmesys jame buvo skirtas Artimųjų Rytų konfliktui. Tiek Izraelio, tiek Arabų valstybių atstovai pritarė forumo dalyvių nuomonei, kad reikalingas dialogas, Izraelio ir Arabų valstybių geresnis bendradarbiavimas, bendros tarptautinės visuomenės, jų tarpe ir ESBO valstybių bei jų parlamentarų pastangos, skatinant regiono ekonominį, socialinį vystymąsi. Tai savo ruožtu gali teigiamai įtakoti žmogaus teisių, saugumo klausimų sprendimą.

Didelį konferencijos dalyvių susidomėjimą sukėlė Ch.Jurret, Europos Sąjungos atstovo Artimiesiems Rytams diplomatinio patarėjo, pranešimas apie Artimųjų Rytų taikos procesą. Kaip pažymėjo pranešėjas, svarbiausia padėti išsaugoti Kelrodį planą, o abi pusės turi sustabdyti jėgos naudojimą ir teroristinius veiksmus. Forume dalyvavęs Italijos užsienio reikalų ministras S.Frattini pabrėžė, kad Europos Sąjunga bendradarbiaudama skatina pasitikėjimo klimatą, o Kelrodis planas vertinamas kaip vienintelė galimybė išspręsti konfliktą.

Nuolatinio komiteto posėdyje buvo apsvarstytas ESBO PA ir visos ESBO biudžetas. Pirmą kartą vykusioje tokios apimties diskusijoje išklausytas ESBO Generalinio sekretoriaus J.Kubiš pranešimas ir diskusijoje pateiktos nuomonės, kaip efektyviau galėtų veikti ESBO. Taip pat apsvarstyta ESBO PA veikla po metinės sesijos ir planuojami renginiai. ESBO PA Prezidentas B.George atkreipė dėmesį, kad labai svarbus yra rinkimų stebėjimas ir paprašė nacionalines delegacijas padėti rasti tinkamus asmenis, kurie ESBO PA delegacijos sudėtyje galėtų vykdyti rinkimų kontrolę.

Konferencija religijos laisvės klausimais buvo skirta demokratijos, religinės tolerancijos vystymo klausimams, tarptautinių organizacijų ir ESBO valstybių, jų parlamentų veiklai šioje srityje.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas