Lietuvos Respublikos Seimas

Č. Juršėno ir G. Purvaneckienės komandiruotės į Latvijos Respubliką (2003 07 6-7)ataskaita

Delegacijos sudėtis: Česlovas JURŠĖNAS, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas, Petras VAITIEKŪNAS, LR Ambasadorius Latvijoje, Sigita TRAINAUSKIENĖ, Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.

Vizito tikslas – dalyvauti Latvijos Saeimos atkūrimo dešimtmečiui paminėti skirtuose renginiuose. (N.B. Kaip Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė renginiuose dalyvavo ir Giedrė PURVANECKIENĖ)

Vizito metu taip pat įvyko Juršėno susitikimas su Latvijos Konstitucinio Teismo pirmininku p. Aivaru ENDZINŠ, surengti dalykiniai pietūs su p. Anatolij GORBUNOVS, buvusiu Latvijos Saeimos pirmininku, Č. Juršėnas davė interviu Latvijos radijui, laidai lietuvių kalba.

Susitikimo su p. Aivaru ENDZINŠ metu buvo aptartos Latvijos Konstitucinio Teismo (KT) teisėjų skyrimo, jų socialinių garantijų, KT darbo organizavimo, bylų nagrinėjimo ir kt. klausimai. Latvijos Konstitucijoje skirta santykinai nedaug vietos KT, todėl pagrindas darbui yra įstatymas. Susitikimo metu p. Endzinš atkreipė dėmesį į KT teisėjų nepriklausomumo nuo politikų svarbą. Diskusijoje aptarti rašytinio bylų nagrinėjimo proceso privalumai, kas leidžia sparčiau nagrinėti skundus, vienu metu gali būti nagrinėjamos kelios bylos. P. Endzinš trumpai nušvietė, kokie yra pateikti skundai prieš Latvijos valstybę Strasbūro žmogaus teisių teismui (šiuo metu – dėl pavardžių rašybos ir liustracijos įstatymo). Č. Juršėnas taip pat domėjosi Latvijos teismų sistemos sandaros principais.

Pietų su p. A. GORBUNOVS, kuris dabar vadovauja Latvijos valstybiniams miškams, metu buvo aptarti dvišaliai santykiai, piliečių, neturinčių Latvijos pilietybės padėtis, Latvijos žemės ūkio (miškininkystės) politika bei ES parama – gal nebūtina.

Latvijos radijo laida lietuvių kalba teiravosi Č. Juršėno apie Lietuvoje pažymėtą Mindaugo karūnavimo 750-ąjį jubiliejų, jo istorinę reikšmę, apie dabartinius Lietuvos ir Latvijos santykius.

Slovakijos ambasadorius Jozef DRAVECKY priėmimo Jūrmaloje metu teiravosi apie galimybę surengti Slovakijos parlamento pirmininko vizitą į Lietuvą š.m. lapkričio mėn. pradžioje. Č. Juršėnas pažadėjo pranešti Seimo pirmininkui apie šį pageidavimą.

Č. Juršėnas, dėkodamas Latvijos parlamento pirmininkei poniai Ingridai Ūdrei už kvietimą dalyvauti šventiniuose renginiuose, LR Seimo pirmininko vardu pakvietė ją ir Latvijos Seimo sekretorių atvykti į Šiaurės ir Baltijos parlamentų pirmininkų ir generalinių sekretorių susitikimą Palangoje rugpjūčio mėnesį.

Pridedama: p. Č. Juršėno kalba, sakyta šventiniame koncerte.

Rengė: S.Trainauskienė

Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Česlovo Juršėno kalba šventiniame koncerte, skirtame paminėti Latvijos Seimo atkūrimo dešimtmečiui

Ryga, 2003 liepos 7d.

Jūsų Ekscelencija Prezidente!

Mielosios ponios ir ponai!

Brangūs broliai ir sesės latviai!

Kreipiuosi į Jus “broliai ir sesės”, įdėdamas į šiuos žodžius didelę prasmę.

Mes – giminingos tautos, mes – vieninteliai išlikę gausių baltų genčių palikuoniai.

Vakar, minėdami mūsų, lietuvių, vienintelio karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-metį, turėjom gerą progą prisiminti mūsų bendrą praeitį, mūsų istoriją.

Jinai, ši istorija – skirtinga, bet ir panaši, galima sakyti, tokia pati, ypač baisiajame 20-ajame amžiuje.

Mes praradome nepriklausomybę, mus nualino du pasauliniai karai, mes kentėjom nuo įvairių okupacijų, priverstinės emigracijos, deportacijų, tiesiog genocido.

Bet mes atsilaikėm! Ir 20 amžius mums baigėsi laimingai. Mes vėl laisvi, mes esam kitokioj, demokratinėj, o ne tironų valdomoj, dalinamoj, draskomoj Europoj.

Ponios ir ponai! Mieli bičiuliai!

Sakydamas “broliai ir sesės”, aš norėjau ir savo asmeninį santykį su Latvija išdėstyti. Esu atkurtos nepriklausomos Lietuvos parlamentaras nuo pat pradžių, t.y. nuo 1990 kovo 11d., esu Baltijos Asamblėjos narys, nemaža bendravau bene su visais Jūsų Seimo spykeriais ir spykerėmis, taigi, su Jumis ir su bičiuliais estais esu kartu nuo mūsų naujo kelio pirmųjų žingsnių.

Bet yra dar vienas momentas, kuriuo aš nepaprastai didžiuojuosi: aš, kaip tuometinis Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, turėjau garbės pasveikinti Jus atkurtojo Seimo pirmojo posėdžio proga lygiai prieš dešimt metų. Aš tada Jums linkėjau sėkmės, taip pat ir Lietuvai.

Tad ar negalima būtų pasakyti, kad mes su Jumis išgyvenom ne šiaip sau dešimtmetį, o sėkmės dešimtmetį? Juk per tuos metus įtvirtinta mūsų valstybių nepriklausomybė,

išvesta svetima kariuomenė,

įsigaliojo demokratinė sankloda,

veikia rinkos ekonomika (gal tik nepakankamai socialiai orientuota),

turime 20-21 amžių lūžyje geriausias negu bet kada anksčiau mūsų tarptautines pozicijas.

Ir kadangi mūsų valstybės priskirtinos parlamentinių respublikų tipui, suprantama, kad istorinio prabėgusio dešimtmečio laimėjimuose yra nemažas tiek jūsų, tiek mūsų Seimų, tiek estų Riigikogu vaidmuo.

Todėl baigdamas ir linkėdamas Jums, didžiai gerbiama Seimo Pirmininke Ingrida Ūdre, brangūs kolegos Seimo deputatai, sėkmės per 2-ąjį dešimtmetį, ypač noriu tikėtis, kad Jūs (taip pat ir bičiuliai estai) sėkmingai po poros mėnesių įveiksit euroreferendumų karteles. (Mes, nekukliai pasigirsiu, ją jau ryžtingai peršokome). Mes visi būsim vienoj euroatlantinėj erdvėj, mūsų negąsdins jokie riteriai ir tironai, juodi katinai ar degli, virti ar rūkyti, paršeliai.

Dar sykį sveikinu ir sėkmės, broliai ir sesės latviai!

Nuoširdžiai dėkoju savo ir kolegų vardu už nuostabią vakarykštę Dainų šventę. Beje, lietuviai su latviais dainavo tuo pat metu (bet Vilniuje pliaupiant baisiai liūčiai). Taigi, galėčiau daryti tradicinę išvadą: mums sekasi, bet skirtingai.

Ir baigdamas – kaip sakoma, the last, but not the least. Noriu nuoširdžiai palinkėti sėkmės antrąją kadenciją pradėsiančiai Jūsų Prezidentei Jos Ekscelencijai Vairai Vykei-Freibergai, kuriai, pasirodo, nepasisekė, kaip šiandien išdavė vienas laikraštis, pirmasis bučinys, bet kuriai nusisekė gyvenimas Latvijos labui; ir didelės sėkmės Latvijai su tokia šaunia Prezidente!

Todėl gėlės nuo Lietuvos – pirmosioms Latvijos damoms, Prezidentei bei spykerei, ir pirmajam atkurtojo Seimo Pirmininkui (Anatolijui Gorbunovui).
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas