Lietuvos Respublikos Seimas

A. Paulausko komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 02 5- 7)ataskaita

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas vasario 6-7 dienomis susitiko su Belgijos parlamentų vadovais, norėdamas juos paraginti kaip galima greičiau ratifikuoti Lietuvos stojimo į ES ir į NATO dokumentus. Vasario 6 d., Seimo Pirmininkas susitiko su Belgijos federalinio parlamento Senato pirmininko pirmąja pavaduotoja Sabine de Bethun.Vasario 7d Seimo Pirmininkas susitiko su Belgijos federalinio parlamento Atstovų Rūmų pirmininku Herman De Croo bei su Belgijos Prancūzakalbės bendruomenės parlamento pirmininke Françoise Schepmans.

Susitikime su Atstovų Rūmų pirmininku Herman De Croo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas išreiškė viltį, kad stojimo į ES sutarčių ratifikacijos procesas šalyse-narėse bus baigtas iki šių metų galo arba, vėliausiai, kitų metų pavasarį, kas leis naujoms narėms dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose 2004 m. Herman De Croo pakvietė užmegzti glaudesnius ryšius tarp Lietuvos ir Belgijos parlamentarų, parlamentų darbuotojų, kas leistų perimti Belgijos, kaip ES senbuvės, patirtį. Herman De Croo gyvai domėjosi politiniu gyvenimu ir reformų eiga Lietuvoje.

Susitikime su Senato pirmininko pirmąja pavaduotoja Sabine de Bethun, greta stojimo sutarčių ratifikavimo, daug dėmesio buvo skirta migracijos problemų aptarimui. Senatas, tarpe kitų, specializuojasi šioje srityje, glaudžiai bendradarbiauja su kitų šalių parlamentais. Seimas taip pat buvo pakviestas bendradarbiauti šioje srityje.

Belgijos Prancūzakalbės bendruomenės parlamento pirmininkė Françoise Schepmans išreiškė viltį, kad jos vadovaujamas parlamentas ES stojimo sutartį turėtų ratifikuoti iki 2003 m. pabaigos. Artūras Paulauskas ir Françoise Schepmans pasidžiaugė 2002 m. spalio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi tarp Lietuvos ir Belgijos Prancūzakalbių bendruomenės bei Valonijos regiono, išreiškė įsitikinimą, kad ji bus greitai ratifikuota susitariančių šalių parlamentuose.

Seimo Pirmininkas taip pat apsilankė Lietuvos ambasadoje Briuselyje, kur Belgijoje gyvenančiam Liutaurui Kazakevičiui buvo įteiktas valstybės apdovanojimas - Vyčio Kryžiaus ordinas. Liutauras Kazakevičius pagerbtas, minint Europos Parlamento 1983 m. rezoliucijos “Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje” 20-metį. Jis buvo tarp 45-ių pabaltijiečių ir užsienio valstybių piliečių, kurie savo memorandumu 1979 m. atkreipė dėmesį į okupuotų Baltijos valstybių situaciją.

Žiniai: Belgija pasižymi sudėtinga konstitucine sandara: greta federalinio parlamento, dar egzistuoja regionų ir kalbinių bendruomenių parlamentai. Kiekvienos tarptautinės sutarties atveju, priklausomai nuo jos turinio, Belgijos Viešoji federalinė tarnyba Užsienio reikalai sprendžia, kurie, Belgijoje egzistuojantys parlamentai, turi pritarti sutarčiai

Stojimo į ES sutartys liečia federalinės valdžios, o taip pat regionų ir kalbinių bendruomenių valdžios kompetenciją, todėl jos turės gauti visų aštuonių Belgijos įstatymų leidžiamosios vadžios institucijų pritarimą: dvejų federalinio parlamento rūmų - Atstovų Rūmų ir Senato, Flandrijos parlamento, Valonijos regiono parlamento, Prancūzakalbės bendruomenės parlamento, Vokiečių bendruomenės parlamento, Briuselio-sostinės regiono parlamento, Briuselio-sostinės Jungtinio bendruomenės komiteto.

Tuo tarpu Lietuvos prisijungimo prie NATO instrumentams turės pritarti tik Belgijos federalinis parlamentas.

Stojimo sutarčių ratifikacijos procedūrą Belgijoje šiais metais papildomai komplikuoja tai, kad gegužės 18 d. rengiami rinkimai į federalinį parlamentą. Naujos sudėties parlamentas pradės dirbti tik spalio mėnesį.

Ambasadorius Belgijoje Audrius Navikas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas