Lietuvos Respublikos Seimas

A. Paulausko ir V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 04 28-30)ataskaita

Vizito metu drauge su Seimo Vice-pirmininku ir Europos reikalų komiteto pirmininku Vyteniu Andriukaičiu, lydimi Ambasadoriaus O. Jusio, Seimo Pirmininko patarėjos Erikos Vėberytės ir Seimo atstovės prie Europos parlamento Rūtos Bunevičiūtės, susitikome su Europos Parlamento Generaliniu sekretoriumi Julian Pricstley ir finansų generaliniu direktoriumi Rogeriu Vanhaerenu

Pradėdamas susitikimą paminėjau, kad Seimas jau paskyrė 13 stebėtojų į Europos parlamentą, ir kad dabar mane domintų praktinės detalės susijusios su EP rinkimų įstatymu – ar jau jis parengtas, kada jis pradės veikti, kaip bus išspręsti finansiniai klausimai (atlyginimai parlamentarams – ar bus suvienodinti? ar rinkimų būdas bus suvienodintas?). Pasiteiravau į ką J. Priestley pasiūlytų atkreipti dėmesį rengiant naujus Seimo darbo metodus ir pritaikant juos darbui jau Lietuvai įstojus į ES. Taip pat domėjausi dėl parlamento narių patarėjų – ar jie galės samdyti savus piliečius ir atsivežti juos dirbti Briuselyje. Man buvo įdomu sužinoti kaip sekėsi Lietuvos atstovams aplikuojant į vietas EP.

J.Pricstly atsakydamas pasidžiaugė, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. stebėtojai virs tikraisiais nariais. Jis informavo, kad iki 2004m. birželio mėn. rinkimų, Europos Parlamente (EP) bus baluojama dėl 10-ies naujų Europos komisijos narių. Tai svarbus balsavimas. Todėl kuomet ES sutarties ratifikacija bus baigta, EP pirmininkas Pat Cox paprašys kiekvienos šalies paskirti tuos asmenis, kurie bus tikraisiais EP nariais iki 2004m. rinkimų birželio mėn. Jie jau turės ir balsavimo teisę. Jie galės būti iš tų pačių stebėtojų tarpo, arba visai kiti Seimo nariai. Paradoksas – ES, taip pat kaip ir Lietuvoje, bus draudžiamas dvigubas mandatas. Tęsdamas Generalinis sekretorius informavo, kad patys stebėtojai turės nuspręsti, kiek jie norės dalyvauti EP darbe, nes jie turės ir pareigų savo nacionaliniuose parlamentuose. Tačiau dvi pilnas dienas jie tikrai bus užimti darbu EP.

Kalbėdamas apie rinkimų įstatymą, jis paminėjo, kad įstatymas buvo priimtas 2002m. ET-je, tačiau dar ne visos narės jį ratifikavo. Jis išreiškė tikėjimą, kad iki 2004 m. įstatymas bus ratifikuotas. Todėl pasiūlė visoms naujoms narėms, kurios keis savo rinkimų įstatymus, atsižvelgti į ES rinkimų įstatymą, kuris neleis dvigubo mandato EP-te. Jis taip pat pasiūlė, kad kilus klausimams, kreiptumėmės į EP teisės departamentą.

Dėl EP narių algos, jis minėjo, kad šį klausimą politiškai labai sunku išspręsti, nes šalių finansinė padėtis yra skirtinga. Jei naujai sukurtas EP statutas būtų priimtas, EP parlamentarų algos butų mokamos iš ES biudžeto ir jie mokėtų mokesčius ES biudžetui, nebent būtų priimtas nutarimas, kad parlamentaro sumokėti mokesčiai atitiktų nacionalinių šalių mokesčių lygį. Tačiau ES reikia skubiai diegti šią sistemą, jei yra noras, kad ji įsigaliotų greitu laiku. Iki vasaros EP tikisi informuoti visas stojančiąsias šalis.

J.Pricstly nuomone, nacionaliniai ir Europos parlamentai turi papildyti vienas kitą. Nacionaliniai Parlamentas turi kontroliuoti savo šalies ministrus, o EP kartu su ET priimdama įstatymus - kviestis EK atsiskaityti. Bet tam, kad tai būtų efektyvu - reikalingas pagreitintas informacijos pasikeitimo lygis, nuo pradinio įstatymų rengimo etapo. Tam turėtų pasitarnauti ir nacionalinių parlamentų atstovai EP. J. Priestley manymu, patirties galima semtis iš Danijos ir Suomijos parlamento atstovų EP-te.

Kalbėdamas apie lietuvius aplikantus, Generalinis sekretorius informavo, kad kovo mėn. EP atstovai jau buvo nuskridę į Lietuvą interviu. Jis priminė, kad tai buvo skelbimai į laikinąsias darbo vietas, o jau vasarą bus skelbimai į pastovias darbo vietas. Artimiausiu metu EP atidarys savo informacijos ofisą Lietuvoje, Viliuje.

Atsakydamas į Seimo Pirmininko klausimą dėl Europos parlamentarų patarėjų, J.Pricstly informavo, kad EP skiria pinigų patarėjų algoms, ir kad EP leidžia parlamento nariui asmeniškai atsivežti vieną padėjėją iš savo šalies.

Seimo Pirmininko pavaduotojui V.Andriukaičiui pasiteiravus dėl galimybės Europinėms partijoms būti įteisintoms ir dalyvauti EP rinkimuose 2004m., bei jų finansavimo J.Pricstley atsakė, kad Europinių partijų statutą dabar svarsto Konstitucinis komitetas. EK pasiūlė duoti pinigų partijoms iš EP biudžeto, tačiau ne agitacinei-rinkiminei kampanijai, o kasdienės veiklos išlaidoms.

Europos parlamento pirmininko Pat Cox susitkime su Europos Sąjungos plėtros procese dalyvaujančių šalių parlamentų pirmininkais išsakėme Lietuvos poziciją dviem temomis - “Konventas dėl Europos ateities” ir “Tolesni žingsniai kelyje link įstojimo.” Mano sakyta kalba ir po susitikimo priimtas bendras pareiškimas pirdedadami.

Artūras Paulauskas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas