Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Botsvanos Respubliką (2003 09 9-14)ataskaita

2003 m. rugsėjo mėn. 09 – 14 d.d. dalyvavau Parlamentinių ryšių su Afrika Asociacijos AWEPA tarybos posėdyje ir konferencijoje žmogaus teisių Afrikoje klausimu, vykusioje Gaboronėje (Botsvana). Lietuvos Seimo Parlamentinių ryšių su Afrika grupė turi AWEPA sekcijos teises, o aš ex officio esu Tarybos narys. Posėdžiai vyksta kartą į metus Afrikoje arba Europoje, dažniausiai ES pirmininkaujančioje šalyje.

Programa ir dalyviai:

AWEPA tarybos posėdyje buvo atstovaujama dauguma organizacijos sekcijų: Airija, Austrija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Švedija, Vokietija. Pažymėtina, kad iš šalių – ES kandidačių, sekcijos veikia Lenkijoje ir Lietuvoje. Be įprastinių Tarybos funkcijų, tokių kaip darbo ataskaitos pristatymas, finansinė ataskaita, pranešimai iš sekcijų kalbėta apie AWEPA plėtros strategiją atsižvelgiant į tai, kad kitais metais ES išaugs iki 25 šalių. ES yra pagrindinis AWEPA veiklos donoras ir politikos promotorius.

Konferencijoje žmogaus teisių klausimu vyravo HIV/AIDS tema, viruso plitimo stabdymas įgyvendinant pagrindines žmogaus teises, tokias kaip teisė į sveikatos apsaugą, švietimą, asmeninį saugumą. Konferencijoje be AWEPA atstovų dalyvavo parlamentarai iš Angolos, Botsvanos, Burundžio, Kenijos, Kongo, Kongo Demokratinės Respublikos, Lesoto, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ruandos, Svazilendo, Tanzanijos, Ugandos, Zambijos, o taip pat tarptautinių organizacijų – UNICEF, USAID, kitų regioninių organizacijų.

Naudingi pastebėjimai:

Kitais metais dešimt naujų šalių papildys ES, ir tos naujos šalys turės galimybę įtakoti ES politikos Afrikos atžvilgiu formavimą. Šiandien praktiškai nė viena iš šalių kandidčių neturi savo Afrikos politikos, šalyse mažai domimasi tiek Afrikos problemomis, tiek galimybėmis, kurias teisia bendravimas su Afrika. nesidomėjimas dažniausiai motyvuojamas lėšų ir interesų stoka. AWEPA mano, kad galima pradėti keletą iniciatyvų, leisiančių formuoti Afrikos politiką Vidurio Europos šalyse, o taip pat artikuliuoti šių šalių interesus. Nutarta bandyti formuoti besidominčių Afrikos reikalais bendradarbiavimo struktūrą stebėtojų Europos Parlamente tarpe, o taip pat sukviesti konferenciją-diskusiją Afrikos politikos klausimas, pakviečiant parlamentarus iš ES šalių kandidačių. Konferencija turėtų vykti gruodžio mėnesį Romoje. Vidurio Europos šalių parlamentarams bus siūlomos švietimo-mokymo programos. Tikimasi Lietuvos, kaip šalies, turinčios sekciją AWEPA struktūroje, aktyvaus dalyvavimo.

Konferencija žmogaus teisių klausimais dar kartą parodė, kad nėra tinkamo metodo AIDS prevencijai Afrikoje. Šiuo metu trys ketvirtadaliai sergančių AIDS yra Afrikoje (daugiau kaip 30 mln.), kai kuriose šalyse viruso nešiotojų skaičius siekia 20-40 procentų, išmiršta vidutinio amžiaus darbingiausi žmonės, daugėja našlaičių. Tai nėra vien tik sveikatos apsaugos problema, tai ir ekonominė ir socialinė problema. Suprantama, kad problemos negalima išspręsti vien finansine parama ar socialinėmis programomis. Labai mažai veiksmingos dėl specifinio gyvenimo būdo yra ir prevencinės priemonės. Krenta į akis korupcija, valdžios, ypač vietinės nenoras imtis radikalių priemonių.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas