Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Baltarusiją (2003 09 13-17)ataskaita

Š.m. rugsėjo 14-17 dienomis LR Seimo Valdybos pritarimu dalyvavau Europos Tarybos

Parlamentinės Asamblėjos organizuotame jos narių vizite Minske, Baltarusijoje. Vizito metu vyko: seminaras Baltarusijos parlamentarams Europos Tarybos standartų įdiegimo tema, susitikimai su neparlamentinių opozicinių partijų vadovais, nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų atstovais, su Baltarusijos vyriausybės nariais.

Seminaro metu ETPA vardu dariau pranešimą tema”Žiniasklaidos laisvės Europoje ir kritinis požiūris į Baltarusijos įstatymus”. Pranešimo tekstą anglų kalba pridedu prie ataskaitos. Kitos seminare nagrinėtos temos – Baltarusijos rinkimų įstatymų problemos, mirties bausmės panaikinimo Baltarusijoje galimybės, Europos Tarybos reikalavimai valstybių teisinei sistemai ir šių reikalavimų įgyvendinimo Baltarusijos įstatymdavystėje galimybės.

Susitikimo su Baltarusijos užsienio reikalų ministru p.Martynovu metu pavyko pasiekti susitarimą, kad ministras tiesiogiai tarpininkaus tarp ETPA ir Baltarusijos teisėsaugos institucijų dingusių be žinios Baltarusijos opozicijos politikų klausimu. ETPA yra suformavusi specialų pakomitetį, kurio tikslas – prisidėti prie šios problemos tyrimo, tačiau iki šiol Baltarusijos valdžia nerodė visiškai jokio noro su juo bendradarbiauti.

Susitikimo su Baltarusijos informacijos ministru metu aptarti šalies žiniasklaidą reglamentuojantys įstatymai. Padėtis šioje srityje pripažįstama kaip dramatiškai blogėjanti, vis daugiau Baltarusijos žiniasklaidos priemonių gauna oficialius įspėjimus dėl savo veiklos, drastiškomis priemonėmis apribojamos galimybės Rusijos elektroninei žiniasklaidai pasiekti Baltarusijos auditoriją. ETPA delegacija išsakė daug griežtos kritikos ministrui, į kurią jis bent pažadėjo atsižvelgti.

Susitikimo su Baltarusijos opozicinių partijų vadovais metu pastarieji informavo, jog penkios didžiausios opozicijos grupės susitarė dėl bendrų veiksmų kitų metų parlamento rinkimuose, dalyvaus juose bendru sąrašu, rinkimuose bendradarbiaus su Nacionalinio susirinkimo “Respublikos” grupe, sieks įtraukti į bendrą demokratinį frontą ir nevyriausybines organizacijas.

Susitikimo su nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų atstovais metu buvo išsakyta daug nuogąstavimų ir nerimo dėl stiprėjančių represijų šių organizacijų atžvilgiu. Kelios stipriausios iš jų jau yra oficialiai uždarytos, kitoms valdžia sudaro vis daugiau dirbtinių kliūčių jų veiklai vykdyti. Organizacijų atstovų nuomone, stiprėjantis persekiojimas demonstruoja valdančiojo režimo silpnumą ir norą susilpninti bet kokią efektyvią opoziciją artėjant kitais metais Parlamento rinkimams.

Pasibaigus ETPA delegacijos vizito oficialiajai daliai, dar papildomai aplankiau uždarytas buvusio vienintelio licėjaus Minske, kur visi dalykai buvo dėstomi baltarusių kalba patalpas. Kaip žinia, licėjaus mokiniai, jų tėvai ir mokytojai griežtai prieštarauja šalies Švietimo ministerijos sprendimui uždaryti licėjų, jie nesitraukia iš patalpų, pamokos vyksta ir toliau, bet jos rengiamos kone pogrindžio sąlygomis. Savo patalpas licėjaus veiklai suteikė įvairios Baltarusijos kultūrinės organizacijos. Licėjaus tėvų komitetas kreipėsi pagalbos į tarptautines organizacijas, apie susidariusią situaciją jie informavo ir Lietuvos ambasadą Minske, prašydami paramos. Ambasada savo ruožtu atitinkamus prašymus bei pasiūlymus jau yra suformulavusi Lietuvos vykdomosios valdžios institucijoms.

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BALTARUSIJA

LR Seimas