Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. spalio 20 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2885.

NUSPRĘSTA:

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir realią juridinių asmenų registro veiklos pradžios datą.

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

2.SVARSTYTA:

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2802.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "prieš" - 1, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-2921 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Turizmo įstatymo 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2929 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, S.Lapėną, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2003 m. lapkričio 3 dienos.

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2132 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2431 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas