Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Danijos Karalystę (2002 12 12)ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu 2002 m. gruodžio 12 d. Kopenhagoje, Danija dalyvavau Europos Sąjungos valstybių ir šalių kandidačių politikų iš liberalios pakraipos partijų pasitarime. Pasitarimą surengė ES tuo metu pirmininkavusios Danijos ministras pirmininkas, šalies Liberalų partijos lyderis P.Rasmusenas. Pasitarime buvo apžvelgta šalių-kandidačių derybų dėl narystės ES sąlygų eiga ir baigiamieji rezultatai. Kaip žinia, gruodžio 13 d. Kopenhagoje derybos buvo oficialiai baigtos. Pasitarime taip pat dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras A.Valionis, Slovėnijos prezidentas J.Drvnovšek, Estijos ministras pirmininkas bei šalies užsienio reikalų ministrė, kitų valstybių aukšti pareigūnai, Europos Parlamento Liberalų frakcijos vadovybė. Pasitarime konstatuota, jog nepaisant įvairių problemų, derybas tikimasi baigti laiku, tuo pačiu Danija įvykdys savo pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetą.

Taip pat pasitarime aptarta tolesnė liberalų judėjimo Europoje veikla bei galimi tarppartinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektai.

Šiame renginyje dalyvavau tiesiai atvykdamas iš kitos Europos Tarybos posėdžių Paryžiuje, todėl dalyvavimas šiame renginyje papildomų išlaidų iš Seimo biudžeto nepareikalavo.

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas