Lietuvos Respublikos Seimas

A.Kuncino komandiruotes į Italijos Respubliką (2003 09 15-18)ataskaita

Šių metų liepos 15–18 dienomis Seimo valdybos sprendimu buvau komandiruotas į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti. Tarptautiniame valdžios lyderių forume GLF (Government leaders’ forum) modernėjančios valdžios, ekonominės raidos ir švietimo klausimais. Forumo organizatoriai - Italijos Respublikos Vyriausybė ir Microsoft’o Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos padalinys, jame dalyvavo per 600 atstovų iš daugiau nei 50 šalių. Dalis dalyvių atstovavo įvairių šalių parlamentams, Vyriausybėms bei kitoms valdžios institucijoms, kitą dalį sudarė Microsoft’ padalinių Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos šalyse atstovai.

Visi klausimai forume buvo nagrinėjami informacinės visuomenės kontekste, atskleidžiant, kokius iššūkius kelia, kokius pokyčius ir naudą teikia naujausių informacinių technologijų panaudojimas šiose sferose, buvo aptarta šių sferų raidos perspektyvos iki 2010 metų. Šio renginio metu įvyko keturi plenariniai posėdžiai, veikė trys sekcijos – valdžios modernizavimo, ekonomikos plėtros ir švietimo - kurios surengė po tris posėdžius.

Pirmąjį plenarinį posėdį sveikinimo žodžiu pradėjo J.-P. Courtois, Microsoft’o viceprezidentas, įžanginį pranešimą padarė Italijos inovacijų ir technologijų ministras, L.Stanca. Pranešimus pirmajame posėdyje skaitė J.L.Arnaut, Portugalijos premjero patarėjas, D.Ahern, Airijos komunikacijų, jūros ir gamtos resursų ministras, B.Magyar, Vengrijos švietimo ministras. Pranešimuose ir diskusijoje buvo kalbama apie informacinių technologijų panaudojimą įvairiose valstybės sferose, apie skaitmeninės atskirties įveikimą įvairiais aspektais.

Antrajame plenariniame posėdyje pagrindinį pranešimą padarė Microsoft’o viceprezidentė biznio strategijos klausimais M.Wilderotter. Papildomus pranešimus padarė ir dalyvavo diskusijose H.Martens, Microsoft’o atstovas, G.Bojars, Rygos meras, A.Gatt, Maltos informacinių technologijų ir investicijų ministras. Posėdyje daugiausia buvo kalbama apie El. valdžios įgyvendinimą įvairiuose lygiuose – vyriausybėje, parlamente, ministerijoje, savivaldybėje, atskleidžiant, kokias galimybes teikia informacinių technologijų panaudojimas.

Trečiajame plenariniame posėdyje buvo perskaitytas Italijos premjero S.Berluskoni sveikinimas vyriausybės lyderių forumo dalyviams, pagrindinį pranešimą apie Microsoft’o bendradarbiavimą su įvairių šalių vyriausybėmis padarė šios kompanijos Vykdomosios tarybos pirmininkas S.Balmer, kuris ir pranešime, ir atsakydamas į forumo dalyvių klausimus, analizavo naujausias tendencijas kuriant informacines technologijas bei šių technologijų panaudojimo galimybes įvairiose gyvenimo srityse.

Abi forumo dienas vyko darbas trijose sekcijose “Valdymo tobulinimas” , vadovas – prof. H.Reinermann (Vokietija, Administracijos mokslų universitetas) “Ekonomikos plėtra”, vadovas -prof. H.Huges (Europos regioninės informacinės visuomenės asociacijos pirmininkas, “Švietimas”, vadovas -prof.A. de Maio, Luiss’o universiteto (Italija) direktorius, vyko pasikeitimas nuomonėmis konkrečiais informacinių technologijų panaudojimo efektyvumo klausimais apskritojo stalo diskusijose. Aš dalyvavau Švietimo sekcijos posėdžiuose, kuriuose pranešimus padarė Italijos, Airijos, Izraelio Libano, Ispanijos švietimo ministrai (arba jų įpareigoti atstovai). Šioje sekcijoje buvo nagrinėjamas paminėtų šalių patyrimas naudojant informacines technologijas švietimo procese, sudarant sąlygas platesniems gyventojų sluoksniams naudotis kompiuteriais, Internetu bei naujausiomis informacinėmis technologijomis. Taip dalyvavau viename “Valdymo tobulinimo” sekcijos posėdyje, kuriame pranešimą darė Rygos meras G.Bojars, kuris informavo, kaip Rygos savivaldybė, bendraudama su Microsoft’u sukūrė ir realizuoja El. Rygos projektą.

Pagal pristatytus pranešimus situacija Lietuvoje, Vilniaus mieste yra gana panaši, tačiau, norint pavyti pirmaujančiais Europos sąjungos valstybes reikia būtinai skirti daugiau lėšų informacinių technologijų infrastruktūros plėtrai, viešųjų Interneto prieigos taškų tinklo formavimui, sudarant galimybes platesniems Lietuvos gyventojų sluoksniams išmokti naudotis informacinėmis technologijomis, Internetu, mokesčių lengvatų pagalba skatinant gyventojus įsigyti ir naudoti kompiuterius bei Internetą namų ūkiuose.

Ketvirtasis plenarinis posėdis įvyko forumo pabaigoje, šio posėdžio metu sekcijų vadovai informavo apie sekcijų darbą, pateikė sekcijų posėdžiuose aprobuotas išvadas bei pasiūlymus. Šio posėdžio pabaigoje tarpžemyninio televizijos tilto pagalba forumo dalyvius pasveikino, išdėstė savo nuomonę pagrindiniais diskusijų klausimais bei atsakė į klausimus Microsoft’o įkūrėjas bei vadovas B.Gates. Tai buvo unikali galimybė tiesiogiai pabendrauti su vienu žymiausių informacijų technologijų architektu, išgirsti atsakymus į forumo dalyvius dominančius klausimus.

Šiame forume buvau vienintelis Lietuvos atstovas, todėl turėjau gerą galimybę susipažinti su kitų šalių patirtimi naudojant informacines technologijas, susipažinti su naujaisiais Mikrosoft’ pasiūlymais, užmegzti konkrečius ryšius Latvijos, Suomijos, Švedijos valdžios atstovais, šių šalių Microsoft’o padalinių vadovais.

Seimo narys,

Informacinės visuomenės komiteto pirmininkas dr.Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas