Lietuvos Respublikos Seimas

K.D.Prunskienės komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką (2003 02 20-23)ataskaita

2003 m. vasario 21 –23 d. Valstybių Parlamentinių Lyderių Fondo kvietimu, buvau išvykusi į Vokietiją, Potsdamą, dalyvauti šio fondo transatlantiniame forume, kaip šio fondo Valdybos narė.

Posėdžio metu buvo aptarti numatomų šio fondo renginių programų projektai, tame tarpe renginiai Krokuvoje (Lenkijoje) 2003 liepos mėn. tema: “Transatlantiniai santykiai pereinamuoju laikotarpiu: Supratinga Amerika – Supratinga Europa”. Šio klausimo aktualumą lėmė susiklosčiusi situacija Irake ir siekis užtikrinti pozityvią santykių raidą tarp JAV ir Europos valstybių, sprendžiant globalinio saugumo klausimus.

Posėdyje taip pat buvo aptartas šio fondo Europos filialo vadovavimo klausimas.

Numatyta surengti vieną iš susitikimų Kijeve, siekiant labiau įtraukti Ukrainą į šio fondo veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Kazimiera Danutė Prunskienė

LR Seimo narė
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas