Lietuvos Respublikos Seimas

K.D.Prunskienės komandiruotė į Vokietijos Federacinę Respubliką (2003 03 27-28)ataskaita

2003 m. kovo 27 –28 d. Berlyno Europos Akademijos kvietimu, buvau išvykusi į Berlyną, Vokietijos Federacinę Respubliką, dalyvauti konferencijoje tema: “ES vidurio Europos naujų narių konvergencijos ir konkurencijos galimybė. Kokia jų padėtis šiandien?”

Konferencijoje skaičiau vieną iš trijų pagrindinių pranešimų (kiti pranešėjai: Pasaulio ekonomikos instituto Vengrijoje direktorius Prof. Dr. A. Inotai ir Berlyno žemės Europos reikalų valstybės sekretorė M. Helbig).

Savo pranešime “Lietuvos ekonomikos būklė ir konkurencingumas ES” aš pristačiau išsamią informaciją apie Lietuvos ekonomikos raidą paskutiniaisiais metais, palyginau ją su kaimyninių šalių situacija, apibūdinau integracijos į ES procese iškylančias problemas, jų tarpe verslo konkurencingumo ir mūsų ūkio sisteminio konkurencingumo prielaidas, žemės ūkio, energetikos problematikos specifiką ir kt.

Konferencijoje daug diskutuota dėl reformų efektyvumo, valstybės vaidmens ir socialinio rinkos ekonomikos įsitvirtinimo, investicinių procesų rėmimo ir aktyvinimo, ES finansinės paramos, mokslo, technologijų ir švietimo sistemos vaidmens didinimo bei kt. klausimų.

Diskusijoje dalyvavo apie 100 dalyvių iš politinių-valstybinių, ūkinių ir nevyriausybinių struktūrų.

Organizatoriai ir dalyviai konstatavo, kad tokio pobūdžio renginiai padeda ES šalių atstovams geriau suprasti vieniems kitų problematiką ir integruotis ES įvairiuose srityse.

Kazimiera Danutė Prunskienė

LR Seimo narė
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas