Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Baltarusijos Respubliką (2003 06 15)ataskaita

LR Seimo Valdybai pritarus, š.m. birželio 15 d., Gervečiuose, Baltarusijoje, dalyvavau Gervėčių lietuvių bažnyčios konsekravimo 100-o metų jubiliejinėse iškilmėse. Esu dėkingas Seimo pirmininkui A.Paulauskui už parengtą gražų sveikinimo žodį Baltarusijos lietuvių bendruomenei, kurį turėjau garbės perskaityti iš Bažnyčios altoriaus. Dėkoju ir Seimo kanceliarijai, parūpinusiai dovaną Gervėčių Bažnyčiai Seimo vardu – paveikslą. Taip pat iškilmėse dalyvavo ir kitų Lietuvos valdžios šakų atstovai – Prezidento patarėjas p.J.Ragauskas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius A.Petrauskas, Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje J.Paslauskas, kt. Pamokslą sakė kardinolas A.J.Bačkis. Iškilmėse dalyvavo ir Baltarusijos Gardino srities bei vietos rajono administracijos atstovai.

Po iškilmių vykusiame susitikime su Baltarusijos lietuvių bendruomenės atstovais buvo atkreiptas dėmesys į kritinę greta esančiame Rimdžiūnų kaime statyto lietuvių kultūros centro likimą. Esmė ta, jog statybos nebaigtos ir jau kelerius metus nevykdomos dėl lėšų stokos. Statybos darbus pilnai finansuoja Lietuvos Respublika. Pastatyta tik vidurinė mokykla ir kultūros namai, o vaikų darželio bei gyvenamojo namo iš Lietuvos atvykstantiems mokytojams statymo darbai visiškai apleisti. Sumūrytos sienos maždaug pirmojo aukšto lygiu ir viskas. Sienos pradeda irti, vietos valdžios atstovai ima reikalauti, kad jos būtų visai nugriautos, nes jau ima kelti grėsmę žmonių saugumui. Būtinas greitas apsisprendimas baigti statybas, kas pareikalautų apie dviejų milijonų litų. Kaip Seimo narys, informavau apie šią problemą Kultūros ir Švietimo ministrus. Ir toliau domėsiuos, kaip bus sprendžiama ši problema.

Jonas Čekuolis

LR Seimo narys
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BALTARUSIJA

LR Seimas