Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Bosniją ir Hercegoviną(2003 05 18-21) ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau – ETPA) Politinių reikalų komiteto posėdyje, kuris vyko š.m. gegužės 19-20 dienomis Sarajeve. Šioje ataskaitoje pateikiu nformaciją apie posėdyje nagrinėtus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. “Autonominių regionų pozityvūs pavyzdžiai Europoje”. Reporteris Šveicarijos parlamentaras A.Gross pateikė savo pranešimo projektą, kuriame itin pozityviai vertinamas autonominių subjektų valstybių viduje formavimas kaip efektyviausias būdas spręsti tautinių mažumų problemas. Tai jau buvo antrasis projekto svarstymas. Kaip ir ankstesniame komiteto posėdyje, projektas sukėlė audringas diskusijas, kuriose pasisakiau ir aš, išdėstydamas kritinę nuomonę apiet teikiamus pasiūlymus. Akcentavau, jog geriausiai kompaktiškai gyvenančių tautinių mažumų teises apsaugotų ne autonominiai teirtorijų statusai, bet tiesiog europinių teisės normų, europinių konvencijų laikymasis, tuo tarpu šis klausimas per mažai akcentuojamas A.Gross pranešime. Savo vardu pateikiau nemažai pataisų siūlomam rezoliucijos projektui, nemažai jų daliai komiteto nariai pritarė. Svarbiausia – pavyko pasiekti, jog būtent europinės konvencijos, jų laikymasis įtrauktos į rezoliucijos projektą kaip esminis problemos sprendimo būdas.

2. “Ekstremistinių partijų keliamas pavojus demokratijai Europoje”. Šis klausimas taip pat jau ne pirmą kartą nagrinėjamas komiteto posėdžiuose. Komiteto reporterė M.Feric-Vac (Kroatija) pristatė savo pranešimo projektą, kuriame rekomenduojama Europos valstybėms griežčiau reglamentuoti draudimus ir apribojimus dėl partijų, pažeidžiančių esmines demokratijos normas, veiklos. Pranešimas sukėlė ilgai trukusias diskusijas, ypač jam prieštaravo Italijos parlamentarai, tarp kurių buvo keletas atstovų iš taip vadinamų ekstremistinių partijų.

3. “Santykiai su Maroko parlamentu”. Įvertinant Maroke besiplėtojančią demokratiją bei Maroko stiprėjančius bendradarbiavimo ryšius su Europos Sąjunga, vis dažniau kalbama apie galimybę Marokui suteikti stebėtojo statusą Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje. Pasisakiau diskusijose, išreiškiau gana atsargų požiūrį į šį pasiūlymą vien dėl plataus mirties bausmės taikymo Maroke, o Europos Tarybos dokumentai aiškiai reikalauja, kad ir šalyse stebėtojose būtų panaikinta mirties bausmė. Tuo pačiu Asamblėjos santykiai su ne Europos Tarybos narių valstybių parlamentais irgi tapo diskusijų tema, kurioje buvo paliestas ir santykių su Baltarusijos parlamentu klausimas.

4. “Bosnija ir Hercegovina kelyje į Europos integraciją”. Tai buvo esminis komiteto darbotvarkės klausimas. Visa diena buvo skirta seminarui šia tema, seminare dalyvavo visi aukščiausi Bosnijos ir Hercegovinos pareigūnai, tarptautinių organizacijų atstovai, šios šalies parlamentarai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Bosnijos premjeras A.Terzic išsakė ambicingas mintis apie Bosnijos siekį jau 2007 m. tapti Europos Sąjungos nare. Tačiau tam pirmiausia būtina reali šalies integracija valstybės viduje. Panašu, jog atskiros bendruomenės – musulmonų, kroatų ir ypač serbų – iki šiol gyvena atskirus gyvenimus. Europos Tarybos atstovai daugiausiai dėmesio ir skyrė realiai šalies integracijai. Skaičiau trumpą pranešimą tema “Politinių partijų svarba demokratinei sistemai ir šalies integracijai”.

Jonas Čekuolis

LR Seimo Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BOSNIJA

LR Seimas