Lietuvos Respublikos Seimas

A. Sadecko komandiruotė į Kanadą (2003 03 15-22)ataskaita

Šių metų kovo 15 – 22 dienomis Toronto (Kanada) policijos tarnybos vadovo Julian Fantino kvietimu dalyvavau vizite Toronte. Pakvietimas apsilankyti buvo gautas remiantis įgyvendinamu bendru Lietuvos ir Kanados policijos projektu ,,Policijos darbas, orientuotas į visuomenę“, kurio tikslas - organizuoti mokymus Lietuvos policijos pareigūnams, kurių darbas labiausiai susijęs su visuomene. Tad vizito tikslas buvo susipažinti su Kanados policijos veikla bei patirtimi šioje srityje, o taip pat kovos su nusikalstamumu problemų sprendimu ir bendradarbiavimo perspektyvomis.

Kartu su manimi vyko Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius Mindaugas Mikaila ir Policijos generalinio komisaro pavaduotojas vyriausiasis komisaras Vytautas Navickas.

Vizito metu įvyko susitikimai su Toronto miesto savivaldybės atstovais, Ontarijo provincijos viešojo saugumo ministro pavaduotoju ir policijos vyriausiuoju komisaru, Toronto miesto policijos vadovybe bei pareigūnais. Įvyko susitikimas ir su Jungtinių pajėgų specialiojo sustiprinto dalinio atstovais, susipažinta su šio dalinio veikla.

Susitikimų metu buvo domimasi bei susipažinta su policijos santykiais su visuomene, policijos skyrių bendradarbiavimu su vietos bendruomenėmis bei policijos santykiais su valdžios ir savivaldos institucijomis. Taip pat domėtasi policijos įvaizdžio kūrimo klausimais

Vizito metu įvyko susitikimai ir su vietos lietuvių bendruomene.

Seimo narys Alvydas Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   KANADA

LR Seimas