Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2003-10-20 posėdį

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje 2003-10-20

1. Svarstytas 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas ir su juo susiję teisės aktų projektai.

Švietimo ministras A. Monkevičius informavo, jog būsimame biudžete numatyta skirti daugiau lėšų švietimui, nei buvo skirta šiems metams. Ministras nurodė, kokioms problemoms švietimo srityje bus skirta daugiausiai lėšų ir dėmesio.

Dėl numatomų lėšų panaudojimo ir rengiamų programų finansavimo posėdyje pasisakė: Kultūros ministerijos sekretorė D. Paknytė, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė D. Varnaitė, Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius M. Karčiauskas, Kolegijų direktorių konferencijos prezidentas G. Bražiūnas.

Finansų ministerijos atstovas A. Kugelevičius išdėstė ministerijos poziciją, kodėl numatoma skirti tiek lėšų ministerijoms, komisijoms, fondams ir departamentams bei paprašė institucijų atstovų tiksliau suskaičiuoti, kokio finansavimo reikės jų institucijų programoms vykdyti.

Posėdyje buvo nuspręsta paskirti Komiteto narius, atsakingus už Komiteto išvados dėl. 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto parengimą.

2. Išvažiuojamajame Komiteto posėdyje Stasio Vainiūno namuose Lietuvos muzikų rėmimo fondo pirmininkė Liucija Stulgienė papasakojo apie Fondo veiklą. Fondas, gyvuojantis 12 metų, yra visuomeninė, savanoriška, labdaros pagrindais veikianti organizacija, skatinanti muzikų kūrybinę veiklą, muzikos propagavimą ne tik Vilniuje ar didžiuosiuose miestuose, bet ir tolimiausiose Lietuvos vietovėse, telkianti rėmėjų lėšas šių programų įgyvendinimui. Muzikų, profesionalų ir mėgėjų pripažintais ir pamėgtais tapo koncertų ciklas ALMA MATER MUSICALIS, skirtas studijuojančiam jaunimui ir pedagogams, festivalis SUGRĮŽIMAI, tiesiantis kelius į Lietuvą įvairiose pasaulio šalyse įsitvirtinusiems jauniesiems atlikėjams iš Lietuvos arba jau ne vieną dešimtmetį užsienio šalyse gyvenantiems muzikams, tarptautinių konkursų laureatų kasmetinės pagerbimo iškilmės, renginiai neįgaliesiems ir kitos programos.

Nuo šio pavasario Lietuvos muzikų rėmimo fondas pradėjo ir sėkmingai vykdė pirmąjį menų festivalį Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu. Šis festivalis truko nuo birželio 8 d. iki spalio 4 d. Druskininkų gyventojams bei miesto svečiams iš Lenkijos, Vokietijos, Norvegijos, Izraelio, JAV, Rusijos ir kitų šalių buvo surengti 52 koncertai, literatūros vakarai, parodos, kiti renginiai, kurių kiekviename buvo pristatyta M.K.Čiurlionio kūryba. Pradedant festivalį pirmą kartą Druskininkuose buvo atlikta ir M.K.Čiurlionio simfoninė poema „Miške”.

Fondo įsteigta, globojama ir išlaikoma bendrija ATGAIVA vykdo programas neįgaliesiems. Kasmet jiems surengiama iki 100 renginių pensionatuose, bažnyčiose, kultūros įstaigose.

Svarbią veiklą vykdo Lietuvos muzikų rėmimo fondo įkurti Stasio Vainiūno namai, kuriuose kasmet surengiama po 60 – 80 koncertų, kūrybos vakarų, parodų. Tai yra namai, kurie padeda „augti” jauniesiems menininkams, kuriuose jie gali realizuoti savo kūrybinius ieškojimus.

Įvertindamas tai, kad Lietuvos muzikų rėmimo fondo veikla atitinka valstybės vykdomą kultūros politiką (muzikinis švietimas vykdomas visuose šalies regionuose, apima visas gyventojų kategorijas), kad į šią kultūrinę bei muzikinio švietimo veiklą įtraukiami visų kartų Lietuvos menininkai, Komitetas nusprendė:

1. Pritarti Lietuvos muzikų rėmimo fondo veiklai.

2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei remti Stasio Vainiūno namų vykdomas muzikos, dailės, poetinio žodžio, leidybos programas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 21.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas