Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba, skirta dabartinės kadencijos Seimo veiklos trejų metų sukakčiai paminėti (pasakyta Seimo posėdyje 2003 10 21)

2003 m. spalio 21 d. pranešimas VIR

Gerbiamieji kolegos,

Šios kadencijos Seimas jau įveikė dar vieną svarbią atskaitos ribą. Ribą, ženklinančią trejus parlamentinio darbo metus, dar kartą primenančią, kad mes jau pasukome į finišo tiesiąją.

Simboliška, kad mūsų kadencijos parlamento finišo tiesioji sutampa su ypatingai svarbių Lietuvai siekių realizavimu – Lietuvos naryste Europos Sąjungoje ir NATO.

Manau, kad būsimoji narystė šiose organizacijoje geriausiai įprasmins mūsų nuveiktus darbus, nes būtent mūsų parlamentui teko istorinė misija suderinti Lietuvos teisinę sistemą su ES sistema, pasiruošti naujiems iššūkiams, pakloti pamatus naujam valstybės gyvenimo etapui, taip pat viena labai konkreti misija – suformuoti pirmąjį Lietuvos, jau kaip Europos Sąjungos valstybės biudžetą.

Šie treji Seimo metai parodė, kad sugebame ne tik vieni kitus kritikuoti, bet būti ir vieningi, užgniaužti tarpusavio nesutarimus, kad mokame iš pozicijos ir opozicijos susiburti į vieningą daugumą, kai reikia - priimti kertinius mūsų valstybės ateičiai sprendimus.

Visa tai džiugina ir teikia vilties, o gal net akivaizdžiai įrodo, kad mūsų valstybė jau tampa brandesne. Tampa valstybe, kurioje politinės partijos, nors ir besirungiančios tarpusavyje, nenurungia svarbiausių Lietuvos tikslų – ekonominės gerovės ir saugumo užtikrinimo euroatlantinėje erdvėje.

Manau, kad per pastaruosius trejus metus Lietuva iš esmės pasikeitė. Pasikeitė ne tik išore – atnaujintais namų fasadais ar pakeistu gatvių grindiniu. Lietuva pradėjo sparčiau keistis savo vidumi, patikimesne ekonomika, kurios augimo tempus sutartinai pastebi įtakingiausi užsienio šalių ekspertai.

Intensyvus valstybės gyvenimo tarpsnis atsispindėjo ir parlamente, kuriame visus šiuos trejus metus virė aktyvi politinė veikla, formavosi ir keitėsi naujos valdančiosios daugumos, nesustodamas sukosi įstatymų leidybos konvejeris. Deja, vis dar konvejeris...

Priimti ypač svarbūs teisės aktai – Civilinio proceso kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas, darbo kodeksas, pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų mokesčių įstatymai.

Tai tik maža dalis fundamentalių, naujų įstatymų, priimtų per šiuos trejus metus Seime. Per šį laikotarpį priimta net 1261 įstatymas ar įstatymo pakeitimas, vienokia ar kitokia įstatymų redakcija.

Turiu vilties, kad paskutiniai, baigiamieji šios kadencijos Seimo metai sutaps su naujo įstatymų leidybos etapo pradžia, kai įstatymų konvejeris bus gerokai pristabdytas, o mes vis labiau priartėsime prie vakarų demokratinėse valstybėse įprastų standartų.

Standartų, kur parlamentas turi daugiau laiko ir galimybių pilnavertiškai vykdyti vieną svarbiausių savo funkcijų - parlamentinės kontrolės misiją, kurios nepakankamumą rodo ir paskutiniai įvykiai privatizuojant kai kurias stambias Lietuvos įmones.

Šiandien mums prieš akis - ne tik atvertos Europos Sąjungos ir NATO durys, bet ir įsipareigojimas užtikrinti, kad Lietuvos narystės euroatlantinėse organizacijose ryto neužtemdytų neatliktų darbų šešėliai.

Tad atlikime savo misiją iki galo, kad po metų susirinkę į baigiamąjį šios kadencijos Seimo posėdį, galėtume - ir pozicija, ir opozicija - pasakyti, kad savo darbą baigėme garbingai.

Linkiu visiems susitelkimo, realizuoti savo užsibrėžtus tikslus, tuo pat metu įgyvendinti juos garbingai, korektiškai, gerbiant oponentus, o tuo pačiu ir mus rinkusius žmones.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 21.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas