Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-20

Seimo Užsienio reikalų komitetas nutarė grąžinti iniciatoriams patobulinti įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo ir Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolo ratifikavimo projektą Nr. IXP-2870

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo ir Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolo ratifikavimo projektą Nr. IXP-2870. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė grąžinti iniciatoriams patobulinti teikiamą ratifikavimo įstatymo projektą. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis bei Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė Romalda Baranauskienė. Prisijungdamos prie minėtos Konvencijos, šalys įsipareigoja imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad monografijos, kurios bus priimtos pagal šios Konvencijos straipsnius ir sudarys Europos farmakopėją, taptų oficialiais standartais, taikomais jų šalyse. Europos farmakopėja, kaip vieninga standartų visuma, įgalina laisvą medikamentų bei reagentų judėjimą Europos ir kitose rinkose, o taip pat standartinius terminus, vartojamus vaistų registracijai, pagamintų vaistų pakuočių ir informacinių lapelių vartotojams ženklinimą. Vieninga standartų sistema užtikrina vieningą kontrolę, kuri savo ruožtu – saugumą vartotojams.

Įstatymo dėl Konvencijos dėl užimtumo politikos ratifikavimo projektą Nr. IXP - 2884. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulikas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius Rimas Kairelis. Konvencija įpareigoja ją ratifikavusias valstybes, Organizacijos nares, numatyti ir vykdyti politiką, skatinančią ekonomikos augimą ir plėtrą, gyvenimo lygio kilimą, sprendžiančią nedarbo mažinimo ir užimtumo didinimo problemas. Taikant šią Konvenciją, užimtumo politikos klausimais turi būti konsultuojamasi su socialiniais partneriais, siekiant tinkamai atsižvelgti į jų patirtį ir nuomonę, taip pat užtikrinti jų visapusišką bendradarbiavimą formuojant tokią politiką ir užtikrinant jai paramą. Ratifikavus šią Konvenciją, galima tikėtis aktyvesnio integruotos nacionalinės užimtumo politikos formavimo ir įgyvendinimo, reikšmingesnio socialinių partnerių vaidmens formuojant ir vykdant užimtumo bei darbo rinkos politiką.

Komiteto nariai išklausė Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidento Ugniaus Trumpos pranešimo tema “Irakas - karo padariniai ir ekonomikos vizija”. Pristatymo metu Komiteto nariai buvo supažindinti su pagrindinėmis surengtos konferencijos Bagdade temomis: kokia politika reikalinga Irako atstatymui, kokios ekonominės politikos reiktų imtis Irakui, naftos sektoriaus atstatymo perspektyvos, infrastruktūros kūrimas, pinigų bei mokesčių sistemos reformos.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 21.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas