Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-10-15 d. SPRENDIMAS Nr.32(2)"Dėl gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo"

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimą, konstatuoja, kad nepakankamai operatyviai sprendžiami atliekų tvarkymo finansavimo klausimai, dėl to buvo sutrikęs gyvūninės kilmės atliekų priėmimas perdirbimui, nėra aiškumo kaip ateityje bus finansuojamas atliekų šalinimas ir perdirbimas.

UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" įmonėje kaupiasi didelis kiekis mėsos-kaulų miltų, tačiau iš esmės nesprendžiama jų utilizavimo ar naudojimo problema.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1 Išnagrinėti ir, esant reikalui, pateikti Kaimo reikalų komitetui pasiūlymus dėl gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo finansavimo apimčių 2004 metams.

1.2 Atsižvelgiant į mėsos perdirbimo įmonių plėtros perspektyvas, kartu su Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, išnagrinėti kitų gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įmonių statybos poreikius ir galimybes.

1.3 Kartu su mokslo tyrimo įstaigomis išnagrinėti mėsos – kaulų miltų alternatyvaus panaudojimo galimybes.

2. Pasiūlyti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai užtikrinti, kad įgyvendinant Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymą, Lietuvai įstojus į ES, būtų laikomasi atliekų skirstymo pagal kategorijas tvarkos.

3. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai didesnį dėmesį skirti gyvūninės kilmės atliekų tvarkymui, atsižvelgti į mėsos – kaulų miltų utilizavimo problemas.

4. Apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą iki 2004 m. vasario 1 d., dėl šio sprendimo 1.1 dalies vykdymo - iki š.m. spalio 31 d.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta




Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Simantė Kairienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas