Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.10.20 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-10-20 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP–2830

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ iki bus gauta Biudžeto ir finansų komiteto išvada. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Rinkimų į Europos parlamentą įstatymo projektą IXP-2751

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus visų frakcijų nuomonė dėl individualių kandidatų į Europos Parlamento narius išsikėlimo galimybės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo rinkimų įstatymo 6, 31, 35, 52, 56, 62, 64, 67, 69, 74, 88, 91, 92 ir 93 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2707

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus gauta frakcijų nuomonė dėl antrojo rinkimų rato. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektą IXP-2708

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus gauta frakcijų nuomonė dėl antrojo rinkimų rato. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2903

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto iđvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo projektŕ IXP-2928

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto iđvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2002 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos projektą IXP-2466

nusprendė: Pritarti Seimo nutarimo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

Komitetas, kartu su Finansų ministerijos atstovais bei Lietuvos Savivaldybių asociacijos direktorato darbuotojais aptarė 2004 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas