Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-20 d. BFK posėdis

1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2694.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

2. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-230.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

3. Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Pelno mokesčio įstatymo 5,33,34,35,42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2477 IXP-2477A.

Nuspręsta:

Padaryti svarstyme pertrauką.

4. Valstybės kontrolės 2002 metų veiklos ataskaita, uždaros akcinės bendrovės “Auditas” nepriklausomo auditoriaus ataskaita dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2002 metų finansinės atskaitomybės tikrinimo ir LR Seimo nutarimo projektas “Dėl Valstybės kontrolės 2002 metų veiklos ataskaitos”, kurį Audito pakomitetis, vadovaudamasis Audito pakomitečio nuostatų 9 punktu, pateikė Biudžeto ir finansų komitetui.

Nuspręsta:

Pritarti LR Seimo nutarimo “Dėl Valstybės kontrolės 2002 metų veiklos ataskaitos” projektui ir siūlyti jį Seimui svarstyti.

5. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1,2,3,4,5,6,8,9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2576A.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui patobulinti projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

6. Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2275(2).

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Seimo valdybos 2003 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr.1426 sudarytos darbo grupės parengtam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui patobulinti projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei atsižvelgti į Biudžeto ir finansų komiteto nuomonę dėl Seimo nario P. Jakučionio pasiūlymo.

7. LR Seimo nutarimo "Dėl LR Teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo" projektas IXP-2514(2).

Nuspręsta:

Tobulinti projektą IXP-2514(2) atsižvelgiant į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto išvadoje išreikštą nuomonę, argumentus bei pastabas dėl pasiūlymų šiam projektui, taip pat atsižvelgiant į darbo grupės "Dėl Seimo darbo Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare koncepcijai ir reikalingiems teisės aktų pakeitimų projektams parengti" darbo ataskaitos išvadas bei pasiūlymus teisėkūros klausimai.

8. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1,2,4,34,36,38,44,45,46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2904 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo 58(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2905 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Sveikatos draudimo įstatymo 8,18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2906 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2154 - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas A.Mikalauskas/;

- Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2431 - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas A.Mikalauskas/.

IXP-2863 Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Pasirengimas projekto svarstymui V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas