Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. spalio 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Dėl Viktor Uspaskich pareiškimo atsistatydinti iš Ekonomikos komiteto pirmininko pareigų.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Viktor Uspaskich atsistatydinimui iš Ekonomikos komiteto pirmininko pareigų.

Balsavimo rezultatai:

"už" - 9;

"prieš" - 1;

"susilaikė" - 2.

 

2.SVARSTYTA:

Komiteto pirmininko rinkimai.

NUSPRĘSTA:

Vadovaujantis Seimo Seniūnų sueigos 2003-10-15 pasiūlymu ir remiantis balsavimo rezultatais, siūlyti Seimui patvirtinti Ekonomikos komiteto pirmininku Vaclovą Karbauskį.

Balsavimo rezultatai:

"už" - 13;

"prieš" - 0;

"susilaikė" - 0.

 

3. SVARSTYTA:

Seimo narių S. Lapėno (2003-10-14) ir J.Veselkos (2003-10-14) pasiūlymai Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo projektui IXP-2827(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti visiems (1, 2 ,3, 4, 5 ir 6) S. Lapėno pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: 1 pasiūlymas: 8 "už", 0 "prieš", 2 "susilaikė";

2 pasiūlymas: "už" bendru sutarimu;

3 pasiūlymas: "už" bendru sutarimu;

4 pasiūlymas: "už" bendru sutarimu;

5 pasiūlymas: "už" bendru sutarimu;

6 pasiūlymas: 8 "už", 0 "prieš", 3 "susilaikė".

2. Nepritarti J. Veselkos pasiūlymui.

Balsavimo rezultatai: 5 "už", 3 "prieš", 3 "susilaikė".

 

4.SVARSTYTA:

Seimo narės S.Burbienės 2003-10-14 ir Seimo narių S.Lapėno ir P.Vilko 2003-10-14 pasiūlymai Individualių įmonių įstatymo projektui IXP-2642(3).

NUSPRĘSTA :

1. Pritarti Seimo narės S.Burbienės pateiktiems pirmam, antram, trečiam, penktam, šeštam, septintam, aštuntam ir devintam pasiūlymams (“už”-7, “prieš”-0, “susilaikė”-3).

2. Pritarti Seimo narės S.Burbienės pateiktam ketvirtam pasiūlymui (bendru sutarimu).

3. Nepritarti Seimo narių S.Lapėno ir P.Vilko pateiktiems pasiūlymams (“už”-4, “prieš”-2, “susilaikė”-4).

 

5.SVARSTYTA:

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2802.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

Taip pat buvo išklausyta Kauno technologijos universiteto rektoriaus prof. R.P.Bansevičiaus, prorektoriaus prof. V.Ostaševičiaus bei prof. J.Gylio informacija "Techniškųjų mokslų vieta Lietuvoje: dabartis ir galimybės".
Naujausi pakeitimai - 2003 10 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas