Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 2003-10-15

 

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2682. Siekiant paskatinti darbdavius geriau rūpintis darbuotojų darbo sąlygomis, įstatymo projekte numatoma nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokų tarifą diferencijuoti. Įstatymo projekte siūloma draudimo išmokas lėtinės profesinės ligos atveju skaičiuoti iš to laikotarpio pajamų, kai profesinė liga dar nebuvo nustatyta. Šioms išmokoms skaičiuoti siūloma taikyti socialinio draudimo pensijų skaičiavimui naudojamus asmens draudžiamųjų pajamų koeficientus. Įstatymo projekte numatoma skirti išmokas asmenims, kurie buvo drausti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, tačiau profesinė liga jiems pripažinta po atleidimo iš darbo, taip pat skirti lėšų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas pradėjo Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymo projekto Nr. IXP-2717 ir Europos darbų tarybų įstatymo projekto Nr.IXP-2716 svarstymą. Atsižvelgiant į tai, kad Teisės departamentas pateikė daug pastabų dėl šių įstatymų projektų, bendru sutarimu buvo nutarta daryti svarstymo komitete pertrauką ir kreiptis į Seimo valdybą, kad būtų sudaryta ekspertų darbo grupė šiems įstatymų projektams tobulinti.

Komitetas kaip papildomas apsvarstė Įstatymo dėl nepriklausomybės akto signatarų įstatymo projektą Nr. IXP- 2917. Buvo nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui patobulintam pagal Teisės departamento ir šias Socialinių reikalų ir darbo komiteto pastabas:

    1. Įstatymo projekto 6 straipsnyje vietoje “6 MMA” įrašyti “50 procentų Seimo nario pareiginės algos”;
    2. Įstatymo projekto 9 straipsnio 2 dalyje vietoje “25 procentai” įrašyti “15 procentų”;
    3. Išbraukti įstatymo projekto 13 straipsnį;
    4. Įstatymo projekto 14 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

“2. Signataro sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių) pageidavimu signatarai laidojami valstybės lėšomis pagal Vyriausybės patvirtintą laidojimo ceremonialą. Signataro sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) pageidaujant, laidotuves organizuoja Seimo valdybos sudaroma komisija.”

Taip pat komitetas bendru sutarimu pritarė susijusiems su įstatymo projektu Nr. IXP-2917 įstatymų projektams - Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. IXP- 2918 ir Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2919.

Paskutiniu klausimu komitetas apsvarstė Profesinių sąjungų įstatymo preambulės ir 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2858. Nutarta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 16.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas