Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto VII (rudens) sesijos darbo planas

Patvirtinta

Kaimo reikalų komiteto

2003-10-06 d. posėdyje Nr. 31

Kaimo reikalų komiteto VII (rudens) sesijos darbo planas

(2003 m. rugsėjo 10 d. - 2003 m. gruodžio 23 d.)

I dalis

Numatomi svarstyti įstatymų projektai

 

 

Eil.

Nr.

 

Projekto

registracijos

Nr.

 

 

projekto pavadinimas

 

 

Teikia

 

 

Siūlo

 

Svarstymo

mėnuo

 

 

 

KRK kuratorius

 

IXP-2517

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

V.Einoris

V.Einoris

rugsėjis

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2823,

nereg.

(KRK-PP)

Pelno mokesčio įstatymo 2 ir 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.1110 kartu IXP-2824- IXP-2826)

Vyriausybė/

D.Grybauskaitė,

V.Vasiliauskas KRK

Vyriausybė

rugsėjis-spalis

 

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2824

(KRK-PP)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.1110 prie IXP-2823)

Vyriausybė/

D.Grybauskaitė,

V.Vasiliauskas

Vyriausybė

rugsėjis-spalis

 

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2825

nereg. (ES)

(KRK-PP)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.1110 prie IXP-2823)

Vyriausybė/

D.Grybauskaitė,

V.Vasiliauskas

Vyriausybė,

KRK,

BFK

rugsėjis-spalis

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2826

(KRK-PP)

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.1110 prie IXP-2823)

Vyriausybė/

D.Grybauskaitė,

V.Vasiliauskas

Vyriausybė

rugsėjis-spalis

 

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2770 (ES)*

(KRK-PP)

Kvotinio cukraus gamybos mokesčio ir papildomo cukraus gamybos mokesčio įstatymo projektas

 

Vyriausybė

Vyriausybė,

KRK

rugsėjis-spalis

 

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2771(ES)

(KRK-PP)

Mokesčių administravimo įstatymo 5, 6(1) ir 7 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.913 prie IXP-2770)

Vyriausybė/ J.Kraujelis, D.Miniataitė

 

rugsėjis-spalis

 

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2806

(ES)

(KRK-PG)

Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.1094)

Vyriausybė,

J.Kraujelis,

D.Miniataitė

Vyriausybė,

KRK

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2343

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

(dėl 3 str. yra dar IXP-2297, IXP-2484)

V.Baravykas, B.Bradauskas, A.Macaitis

LDF,

B.Bradauskas

spalis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2297

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

(Dėl 3 str. Yra dar IXP-2343, IXP-2484)

V.Einoris

 

V.Einoris

spalis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2297A

A-Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

A-H.Žukauskas,

V.Žalnerauskas

A-H.Žukauskas

spalis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2484

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

(dėl 3 str. yra dar IXP-2343, IXP-2297)

J.Čiulevičius

Čiulevičius

spalis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2541(2)

(KRK-PG)

2-Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pripažinimo negaliojančiu įstatymo projektas

G.Steponavičius

 

spalis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo projektas.

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

Valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę laikinojo įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-1901

(KRK-PG)

Sodininkų bendrijų įstatymo projektas

(kartu IXP-1902, IXP-1903)

G.Kniukšta

AAK,

KRK

spalis

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-1902

(KRK-PG)

Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (prie IXP-1901)

Vyriausybė,

G.Kniukšta

LRV, AAK,

KRK

spalis

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-1903

(KRK-PG)

Įstatymo "Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (prie IXP-1901)

G.Kniukšta

AAK,

KRK

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2212

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

S.Kružinauskas, Z.Mačernius, J.Čiulevičius

KRK

spalis

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2650

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Z.Mačernius, J.Čiulevičius

 

spalis

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2753

Ūkininko ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

V.Fiodorov

KRK,

SRDK

spalis

 

 

IXP-2275 (2)

(KRK-PG)

Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.101 nauja redakcija kartu IXP-2276)

Vyriausybė/ J.Kraujelis, D.Miniataitė

2-K-to išvadų rengėjai /G.Kniukšta, E.Karečka

Vyriausybė

KRK, AAK

spalis

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2276

(KRK-PG)

Miškų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

(Vyriausybės nutarimas Nr.101 nauja redakcija kartu IXP-2275)

Vyriausybė,

J.Kraujelis, D.Miniataitė

Vyriausybė

KRK, AAK

spalis

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

Miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

KRK

 

spalis-lapkritis

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(ES)

Produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP–2118 (ES)

Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

spalis

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2836

(KRK-PG)

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

A.V.Indriūnas/

Darbo gr.

A.V.Indriūnas,

KRK

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2839

(KRK-PG)

Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

(prie IXP-2616).

A.V.Indriūnas/

Darbo gr.

A.V.Indriūnas,

KRK

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2514(2)

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo matmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo" projektas

Vyriausybė

 

spalis

(vyresn. patarėjas Romaldas Abugelis)

 

IXP-1846

Seimo nutarimo "Dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje pripažinimo ir veiksmų" projektas

K.Prunskienė, A.Baura, G.Didžiokas, R.Karbauskis, E.Karečka, J.Narvilienė, V.Rinkevičius/ Valst ir nauj. dem. part. fr.

+A.Paulauskas

 

spalis

 

 

 

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

IXP-2876

(KRK -PP)

Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas.

Vyriausybė/ J.Kraujelis, D.Miniataitė

 

spalis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(ES)

Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis-lapkritis

(pat.Leonardas Michelbertas)

 

nereg.

(ES)

Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymų projektai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

spalis-lapkritis

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(PR)

Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė, KRK

lapkritis

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(ES), (PR)

Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(ES)

Europos Konvencijos, skirtos skerdžiamų gyvūnų apsaugai, ratifikavimo projektas

Vyriausybė

 

lapkritis

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(ES)

Europos Konvencijos, dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio gabenimo metu ratifikavimo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

(ES)

Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ratifikavimo projektas

Vyriausybė

 

lapkritis

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2899

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Vyriausybė/ J.Kraujelis, D.Miniataitė

 

lapkritis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

IXP-2894

Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

/Vyriausybės nutarimas Nr.1227 kartu IXP-2895- IXP-2899/

Vyriausybė/ J.Kraujelis, D.Miniataitė

 

lapkritis

 

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

 

 

lapkritis

 

(vyresn.pa. Romaldas Abugelis)

 

nereg.

(ES)

Europos Konvencijos, skirtos ūkininkavimo tikslams laikomų gyvūnų apsaugai, ratifikavimo projektas

Vyriausybė

 

lapkritis-gruodis

 

(pat. Albinas Brokorius)

 

nereg.

(PR), (ES)

Veterinarijos įstatymo papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KRK

gruodis

(pat. Albinas Brokorius)

 

II dalis

Parlamentinė kontrolė

Eil.

Nr.

Klausimo pavadinimas

Svarstymo mėnuo

KRK kuratorius

1.

Išvažiuojamasis posėdis.

Dėl mėsos perdirbimo įmonių problemų integruojantis į Europos Sąjungą ir SAPARD lėšų įsisavinimo

rugsėjis

(pat.L.Michelbertas)

2.

Dėl 2003 metų derliaus nuostolių įvertinimo

rugsėjis

(pat.L.Michelbertas)

3.

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-06-09 d. Sprendimo Nr.21 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų" vykdymo.

rugsėjis

(iki rugsėjo 1 d.)

(pat.Leonardas Michelbertas)

4.

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-06-04 d. Sprendimo Nr.20'2 "Dėl nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų" vykdymo

rugsėjis

(iki rugsėjo 10 d.)

(pat. Albinas Brokorius)

5.

Dėl pieno gamybos kvotų, jo supirkimo ir paramos teikimo tvarkos įgyvendinimo

spalis

(pat.L.Michelbertas)

6.

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. Sprendimo Nr.28'5 "Dėl žemės verčių žemėlapių taikymo apskaičiuojant žemės mokestį" vykdymo

spalio

(iki spalio 1 d.)

(pat. Albinas Brokorius)

7.

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-06-11 d. Sprendimo Nr.22 "Dėl kaimo bendruomenių stiprinimo" vykdymo

spalis

(iki spalio 1 d.)

(vyresn.pat.Romaldas Abugelis)

8.

Išvažiuojamasis posėdis

Dėl šalies kiaulininkystės sektoriaus problemų

lapkritis

(pat.L.Michelbertas)

9.

Dėl žemdirbių sporto ir jų poilsio organizavimo

lapkritis

(pat. L.Michelbertas)

10.

Dėl žemės ūkio kooperatyvų VI kongreso rezoliucijos įgyvendinimo rezultatų

lapkritis

(pat.L.Michelbertas)

11.

Dėl žemės ūkio subjektų pasėlių ir kito turto draudimo

lapkritis

(pat.Albinas Brokorius)

12.

Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo eigos

lapkritis

(pat. Leonardas Michelbertas)

13.

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-03-05 d. Sprendimo Nr.6 "Dėl kelių būklės kaime gerinimo" vykdymo

lapkritis

(iki lapkričio 1 d.)

(vyresn.pat.Romaldas Abugelis)

14.

Dėl Gyvulių veislininkystės įstatymo įgyvendinimo

gruodis

(Albinas Brokorius)

15.

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-06-23 d. Sprendimo Nr.25 "Dėl valstybės institucijų veiklos užtikrinant kaimo gyventojų saugumą" vykdymo

gruodis

(iki gruodžio 1d.)

(pat.L.Michelbertas)

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 10 15.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas