Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-15 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

Spaudos tarnybai 2003-10-15

 

Komitetas 2003-10-15 posėdyje tęsė klausymus dėl Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projekto Nr.IXP-2784 ES ir Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” įgyvendinimo įstatymo projekto Nr.IXP-2785. Posėdyje dalyvavo Europos teisės departamento generalinis direktorius Vilenas Vadapalas, Departamento vyr. specialistė Daiva Steponienė, Lietuvos Respublikoe Vyriausybės atstovė Europos žmogaus teisių teisme Danutė Jočienė, Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas, Valstybės saugumo departamento skyriaus viršininkas Algimantas Mikutis ir departamento juriskonsultas Mindaugas Siaurys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas Vaidotas Bacevičius, Užsienio reikalų komiteto vyresnioji patarėja Dalia Davidėnienė, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos patarėja Rasa Kučinskienė. Tikslu išvengti prieštaravimų tarp projekto ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Komitetas aiškinosi, ar projekte naudojamos sąvokos “užsieniečio judėjimo laisvės apribojimas” bei “užsieniečio sulaikymas” savo aiškinamaja prasme atitinka Konvencijos nuostatas.

Dalyvaujant Seimo narei Daliai Teišerskytei ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos šeimai skyriaus vadovei Aldonai Karčiauskienei, Komitetas svarstė Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2459, kuriuo siūloma užtikrinti, kad vaikui, kuriam yra paskirta globa, būtų išskaičiuota iš jo globėjų 1/3 pašalpos dalis ir pervesta į vaiko asmeninę sąskaitą, kol Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais baigiasi vaiko globa (rūpyba). Komitetas nusprendė grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, nes pritaria Teisės departamento išvados 4 daliai, kur teigiama, kad reikėtų nurodyti, kas privalo atidaryti vaiko asmeninę sąskaitą ir perversti nurodytą pašalpos dalį. Komiteto nuomone, lėšos, kaupiamos vaiko sąskaitoje, turėtų būti tikslinės (naudotinos tik mokslui apmokėti ar būstui įsigyti) ir tai reikėtų reglamentuoti įstatyme. Be to, yra rengiama Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, pertvarkymo koncepcija, kuria siekiama pertvarkyti pašalpų šeimoms sistemą, likusiems be tėvų vaikams socialinę paramą priartinti prie realaus gyvenimo lygio.

Taip pat Komitetas svarstė Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2452(3) ir Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2452A. Svarstyme dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nukentėjusių asmenų ir socialinės rizikos grupių skyriaus vedėjas Vytas Miliauskas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Teisės skyriaus vedėjas A.Stankevičius. Komitetas pritarė Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr.IXP-2452A su Seimo nario A.N.Stasiškio pastabomis.

Komitetas paskirtas pagrindiniu komitetu svarstyti Įstatymo “Dėl Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų” projektą Nr. IXP-2917, kuriam pritarė su keliomis pataisomis.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 15.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas