Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-10-15 d. posėdį Nr.32

Kaimo reikalų komitetas 2003 m. spalio 15d. posėdyje apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir įgyvendinimo" projektą Nr. IXP-2514(2) ir pasiūlė pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento, Europos teisės departamento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabas.

Komitete apsvarstytas Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-2876. Šis įstatymo projektas parengtas įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnyje yra nustatytas baigtinis objektų, neapmokestinamų žemės mokesčiu, sąrašas. Atsižvelgiant į tai, siūloma papildyti Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnį nuostata, kad dėl pasėlių plotų ir gyvulių skaičiaus ribojimų atsiradusi nenaudojama žemė neapmokestinama. Dabartiniu metu teisės aktai neįtvirtina kriterijų ir procedūrų, kurios leistų nustatyti, ar tam tikra žemė nenaudojama dėl pasėlių plotų ir gyvulių skaičiaus ribojimo, ar dėl kitų priežasčių, todėl Vyriausybei pasiūlyta iki Įstatymo įsigaliojimo parengti jo įgyvendinimui būtinus teisės aktus ar jau galiojančių teisės aktų pakeitimus.

Komitetas pritarė Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektui ir Komiteto išvadai.

Posėdyje išklausyta Žemės ūkio ministerijos sekretorių Jono Panamariovo ir Vytauto Grušausko informaciją apie Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimą.

Pagrindinė problema kilo dėl to, kad UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" pasiūlė gyvūninės kilmės atliekų tiekėjams pasirašyti susitarimą dėl paslaugos teikimo sutarties pakeitimo padidinant paslaugos kainą. Daugelis mėsos perdirbimo įmonių atsisakė pasirašyti tokį susitarimą ir bendrovė iš atskirų įmonių pradėjo nepriimti gyvūninės kilmės atliekų, nors pagal Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymą ji privalo šias atliekas surinkti.

V. Grušauskas pažymėjo, kad šią problemą baigiama išspręsti: pateiktas Vyriausybei nutarimo projektas skirti papildomai 1,6 mln. litų atliekų utilizavimui, su perdirbimo įmonėmis susitarta dėl paslaugos įkainio, baigiamas derinti sutarčių projektas.

Komiteto nariai konstatavo, kad įgyvendinant Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymą dar reikia spręsti atliekų rūšiavimo, kaulamilčių panaudojimo problemas, svarstyti atliekų tvarkymo finansavimo iš valstybės biudžeto 2004 metais apimtį, siekiant naikinti monopolinę vienos atliekų perdirbimo įmonės padėtį, svarstyti galimybes, kad būtų sudarytos sąlygos kurtis ir kitoms analogiškoms įmonėms. Komitetas nutarė parengti pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 10 15.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas