Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-15 d. BFK posėdis

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2918.

Nuspręsta:

Siūlome pritarti įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai:

8 už; - prieš; 1 susilaikė (G.Vagnorius).

K.Glaveckas balsavime nedalyvavo.

2. Įstatymo dėl nepriklausomybės akto signatarų projektas IXP-2917.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

Balsavimo rezultatai:. 8 už; - prieš; 1 susilaikė (G.Vagnorius).

K.Glaveckas balsavime nedalyvavo.

3. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

- Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2893ES - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 15.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas