Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003-10-13

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui, Aplinkos ministerijos sekretoriui Juliui Laiconui, Teismo medicinos instituto direktoriui Alvydui Pauliukevičiui, tęsė Lietuvos Respublikos Kremavimo įstatymo projekto Nr.IXP-2862 svarstymą. Nutarta pritarti pateiktoms posėdžio dalyvių pastaboms, pateikti projekto išvadų rengėjams išvadas.

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams išklausė informaciją dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos 2004-2008 m. Nutarta paprašyti pateikti suderintus su finansų ministerija šios programos finansavimo šaltinius. Taip pat informuoti Komitetą apie planuojamą privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų paskirstymą priklausomybių ligų centrams.

Komitetas išnagrinėjo ir pritarė Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-2803.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 – 2004 m. programą, kurioje numatyta dalį Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijų perduoti medikų ir farmacininkų savivaldai Komitete buvo pristatytas Lietuvos Respublikos Vaistininkų rūmų įstatymo projektas. Parengto įstatymo projekto tikslas – nustatyti, kad vieninga vaistininkų organizacija – Lietuvos Respublikos Vaistininkų rūmai, besivadovaujanti ekspertinio darbo principu bei metodais, perimtų iš Sveikatos apsaugos ministerijos dalį jos funkcijų, susijusių su farmacinės veiklos priežiūra. Komitetas projekto svarstymą tęs.

Komitete pristatyti keturi įstatymų projektai: 1) LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas; 2) LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas; 3) LR Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas; 4) LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Komitetas projektų svarstymą tęs.

Komitetas nusprendė į Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinių ekspertų įtraukti Laurą Kovaitę Simaitienę.

Komitete, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministrui Gediminui Černiauskui, Farmacijos departamento direktoriui Linui Mažeikai, Vaistininkų Asocijacijos atstovui "Provifarma" atstovui Žilvinui Macijauskui, Vaistų gamintojų asociacijos valdybos pirmininkui Algimantui Blažiui, Etinių farmacijos kompanijų asociacijos atstovui Gintautui Barciui, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentui Eduardui Tarasevičiui, Valstybinės ligonių kasos direktoriui Algiui Sasnauskui diskutuota apie kompensuojamųjų vaistų rinkoje susidariusią situacija - įsigaliojusį naująjį kompensuojamųjų vaistų kainyną, jo įtaką pacientams, farmacijos kompanijoms. Komitetas apsvarstė ir nutarė paprašyti Seimo Antikorupcijos komisijos apsvarstyti naująjį Kainyną ir ambulatoriniam gydymui skirtų vaistų, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarką, patvirtintą LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.V-347, bei ekspertų raštą "Dėl Sveikatos apsaugos ministro J.Oleko 2003-06-11 ir 2003-08-11 įsakymais nustatytų kompensuojamų vaistų sąrašo, kainų apskaičiavimo tvarkos, kainyno ir vaistų politikos skaidrumo", Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Generalinės prokuratūros pastabas pateiktas Prezidentūrai. Sulaukęs Antikorupcinės komisijos išvadų Komitetas šio klausimo svarstymą tęs.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 17.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas