Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 13 d. posėdyje

Svarstytas Visuomenės informavimo įstatymo 2 ir 28 straipsnių papildymo įstatymo projektas, kuriame siūloma išskirti regioninio bei miesto ir rajono laikraščio sąvokas(tai dienraščiai ar savaitraščiai, leidžiami ir platinami vieno regiono, miesto ar rajono savivaldybės teritorijoje) bei valstybės finansinė paramą teikti viešosios informacijos rengėjams, kurie platina viešąją informaciją regionų, miestų ir rajonų laikraščiuose. Tokių leidinių kultūrinės ir šviečiamosios veiklos programos remiamos per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. Šiam projektui pritarta.

Svarstytas Reklamos įstatymo IV skirsnio papildymo 17 straipsniu įstatymo projektas. Teikiamu įstatymo projektu siekiama geriau apginti vartotojų, šiuo atveju – bilietus į koncertus bei kitus viešus renginius perkančių asmenų teisę žinoti, kokio pobūdžio muziką jie girdės atliekant. Siūloma mokamų koncertų bei kitų viešų renginių afišose privaloma tvarka skelbti, jeigu atlikėjas koncertuos pagal fonogramą.

Komiteto narys J. Korenka siūlė pridėti žodį “mokamo” prieš žodžius “viešo renginio”.

Diskutuojant šiuo klausimu, kultūros ministrė R. Žakaitienė informavo, jog rengiamame Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projekte yra numatyta, kokia informacija turės būti pateikta reklamuojamo renginio afišoje.

Komiteto nariai nutarė pasiūlyti Įstatymo projekto rengėjams tobulinti formuluotę, nes iškilo neaiškumų, kaip traktuoti dalinę ar pritariamąją fonogramą ir kaip skelbti informaciją reklaminiuose plakatuose, ir sprendimą priimti kitame posėdyje
Naujausi pakeitimai - 2003 10 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas