Lietuvos Respublikos Seimas

G. Babravičiaus komandiruotė į Jungtines Amerikos Valstijas 2003m. sausio 18-24 d.

Š.m. sausio 18-24 dienomis “Witfor 2003” organizacinio komiteto kvietimu buvau komandiruotas į San Franciską (Jungtinės Amerikos Valstijos) dalyvauti tarptautinės konferencijos “Witfor 2003” pristatyme. Buvau Lietuvos nacionalinio organizacinio komiteto narys, kuruoju viešųjų ryšių ir reklamos sritis.

Šios konferencijos tikslas – padėti besivystančioms valstybėms įgyvendinti įvairias ITT strategijas, atsižvelgiant į pastarųjų poreikius, suburti visas suinteresuotas šalis – politikus iš išsivysčiusių ir besivystančių šalių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, ministrus, verslininkus į Pasaulio informacinių technologijų forumą.

Vizito metu buvo aptartos įvairios informacinių technologijų strategijos bei jų įgyvendinimas. Strategijų tikslas – pasiekti šalių lygybę ITT srityje.

Tarptautinis organizacinis komitetas pristatė JAV ir pasaulio žiniasklaidai 2003 rugpjūčio 27-29 dienomis Vilniuje vykusią tarptautinę konferenciją “Witfor 2003”. Buvo organizuojami susitikimai su žymiausių IT kompanijų atstovais, buvo siekiama įtraukti juos į konferencijos rėmėjų gretas.

Pagrindiniai susitikimai vyko Stenfordo universiteto Ekonomikos vystymo tyrimų centre, San Chose universitete ir kt..

Užmegstų kontaktų sąrašas saugomas Tarptautinių ryšių skyriuje.

Gintautas Babravičius
Naujausi pakeitimai - 2003 10 13.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas