Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-13 d. BFK posėdis

1. Azartinių lošimų įstatymo 10,20 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2861.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-2861(2)

2. Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1860ES.

Nuspręsta:

Pritarta pateiktam įstatymo projektui su pastabom ir pasiūlymais.

3. Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2736.

Nuspręsta:

 1. Siūlome pagrindiniam Komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į šiuos siūlymus:

  1. įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalyje nustatyti, kad motyvuotas teikimas turėtų būti “ dėl asmens įpareigojimo pagrįsti turto įsigijimą ir pajamų teisėtumą, deklaruojant turtą ir pajamas”;
  2. įstatymo projekto 4 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio “deklaruoti” vartoti žodį “pagrįsti”;
  3. įstatymo projekto 4 straipsnio 3 dalyje nustatyti, kad teritorinė mokesčių surašo išvadą “dėl turto įsigijimo, pajamų, taip pat sumokėtų mokesčių teisingumo”;
  4. išbraukti įstatymo projekto 6 straipsnį, įstatymo projekte neįvardinti konkretaus deklaracijos pavadinimo, bei papildyti įstatymo projekto 4 straipsnį nauja dalimi, nustatant, kad deklaracijos formą ir jos pildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius;
  5. įvertinti Teisės departamento bei Europos teisės departamento pastabas.

4. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 ir 6 straipsnių bei priedėlio 4,7,9,12,14,15,19,21,23 skyrių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2798.

Nuspręsta:

Pritarta pateiktam įstatymo projektui su pastabom ir pasiūlymais.

5. Seimo nario J.Veselkos pasiūlymai LR pelno mokesčio įstatymo 2, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2823(2).

Nuspręsta:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektui IXP-2466 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Brazdilienė/;

- Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2863 - kuratoriai J.Palionis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-2879 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatymo 1,2,4,6 straipsnių pakeitimo ir 5 priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-2886 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1413 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5,6,13,20,24,52,54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6,7,8,9,12,13,15,16,19,21,22,24,42,44 straipsnių pakeitimo, 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-2866 - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7,9,10,13,14,16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2867 - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Sveikatos sistemos įstatymo 2,11,12,33,36,41,44,46,47,53,67,68,71,79,81,87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2868 - kuratoriai G.Šivickas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1,2,3,4,5,6,8,9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2576A - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Brazdilienė/;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2877 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2878ES - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2,5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2880 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;

- Žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2876- kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas