Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.10.06 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-10-06 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Lietuvos Respublikos tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą IXP–2788

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus gauta Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada ir kai Seimas apsispręs dėl alternatyvaus projekto. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką ir svarstyti komitete kartu su Tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektu. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Rinkimų į Europos parlamentą įstatymo projektŕ IXP-2751

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. Kreiptis į Seimo frakcijas nuomonės dėl individualių kandidatų į Europos Parlamento narius išsikėlimo galimybės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo rinkimų įstatymo 6, 31, 35, 52, 56, 62, 64, 67, 69, 74, 88, 91, 92 ir 93 straipsnių pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2707

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką ir kreiptis į Seimo frakcijas nuomonės dėl antrojo rinkimų rato.

- Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektą IXP-2708

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką ir kreiptis į Seimo frakcijas nuomonės dėl antrojo rinkimų rato. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

- Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektŕ IXP-2747

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio iki bus gauta papildomo komiteto išvada. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2331

nusprendė: Projektą atmesti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą bei Vyriausybės ir Biudžeto ir finansų komiteto išvadas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2332

nusprendė: Projektą atmesti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą bei Vyriausybės ir Biudžeto ir finansų komiteto išvadas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1906

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į Seimo teisės departamento ir Europos teisės departamento išvadas bei spręsti viešųjų juridinių asmenų galimybės užsiimti komercine ūkine veikla klausimą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

- Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2275

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas ir komiteto siūlymą: 8 straipsnio 3 dalies, 32 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir šio straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatas suderinti su Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio nuostata (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Kitais klausimais komitetas išklausė Žemės ūkio, Finansų, Tyeisingumo ministerijų informacijŕ dalyvaujant Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinės žemės tarnybos departamento direktoriui bei Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo ir savivaldybių žemės nuosavybės ar jos valdymo patikėjimo teise problemas ir jų sprendimo būdus.

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 10 10.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas