Lietuvos Respublikos Seimas

2003-10-08 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-10-08

 

 

 

Komitetas 2003-10-08 posėdyje surengė klausymus dėl Lygių galimybių įstatymo projekto Nr.IXP-2122 ES, Seimo nutarimo “Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų pakeitimo patvirtinimo” projekto Nr.IXP-2123 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2124. Klausymuose dalyvavo Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė, Kontrolieriaus tarnybos patarėjos Saulė Vidrinskaitė ir Laima Vaičiūnienė, Europos teisės departamento vyr. specialistė Rūta Mackevičienė. Komitetas pritarė naujų teisės aktų redakcijoms, kurios buvo parengtos atsižvelgiant į visas pastabas bei pasiūlymus.

Dalyvaujant Migracijos departamento direktoriui A.Gavėnui ir direktoriaus pavaduotojui Janui Vidickui bei Saugumo departamento atstovui A.Mikučiui, Komitetas tęsė klausymus dėl Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projekto Nr.IXP-2784 ES ir Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” įgyvendinimo įstatymo projekto Nr.IXP-2785.

Komitetas, atsižvelgdamas į pastaruoju metu gaunamų skundų kiekį, svarstė klausimą dėl antstolių darbo bei nepamatuotai didelių pinigų sumų išieškojimo antstoliams, vykdantiems teismo sprendimus. Posėdyje dalyvavo Teisingumo ministerijos sekretorius Paulius Koverovas ir Antstolių rūmų prezidentas Gintaras Matkevičius. Komitetas pasiūlė ieškoti būdų, kaip spręsti šias problemas.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 10.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas