Lietuvos Respublikos Seimas

G. Purvaneckienės komandiruotės į Latvijos Resubliką 2003 07 6-7 ataskaita

K O M A N D I R U O T Ė S A T A S K A I T A

Apie dalyvavimą Latvijos Saeimos dešimtmečio minėjime 2003 07 6-7 d. Rygoje

Šių metų liepos 6-7 d. dalyvavau Latvijos Saeimos dešimtmečio minėjime, kuriame, kaip Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė, buvau pakviesta pasakyti sveikinimo kalbą. Prieš minėjimą, liepos 6 dieną, mums sudarė galimybę dalyvauti 23-čios Latvijos Dainų ir šokių šventės uždaryme – dainų dienoje. Pats dešimtmečio minėjimas susidėjo iš foto parodos atidarymo ir apžiūrėjimo, gėlių padėjimo prie Laisvės paminklo bei minėjimo-koncerto, kuriame ir pasakiau trumpą sveikinimo kalbą. (Kalbos tekstas anglų kalba pridedamas).

Giedrė Purvaneckienė

Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė

KALBA

Giedrė Purvaneckienė

Chairperson of the Baltic Assembly Presidium

Congratulatory Address at the Celebration of the Tenth Anniversary of the Renewal of Latvia’s Parliament – the Saeima

Your Excellency Madam Speaker,

Dear Members of the Latvian Saeima,

Your Excellencies Ambassadors,

Dear Guests,

My first words of congratulation are addressed to the Members of the Saeima who took part in its renewal and to all those who have been involved in the work of the Saeima during this decade. A parliament is the component of democracy of an independent state. Parliamentarians are entrusted with the task of improving the legislative framework in a country, and this legislative framework is the underlying foundation on which the country can base its stability and development, as well as the welfare and security of its people. Therefore in congratulating the parliamentarians I am actually congratulating the people of Latvia who by electing their representatives have demonstrated their faith in democratic values.

Ladies and Gentlemen,

For all of us Baltic co-operation means sharing a similar vision of our place in Europe. I am fully convinced that the Baltic Assembly, by concerted efforts of the Lithuanian, Latvian and Estonian parliamentarians, will continue to play a significant role in forming a dynamic, modern and prosperous Baltic Region, which would fit into EU and NATO structures and would become a reliable and recognised co-operation partner for the international democratic community.

In conclusion let me express my sincere gratitude to the Speaker of the 8th Saeima for inviting us to this celebration, and let me wish all of you a memorable celebration of the 10th anniversary of the renewal of the Saeima.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas