Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 2003-10-08

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovams komitetas apsvarstė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektą Nr. IXP-2682. Bendru sutarimu nutarta daryti įstatymo projekto svarstymo komitete pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos“ projekto Nr.IXP-2466 - Irena Degutienė ir Algirdas Sysas;

- Įstatymo dėl Konvencijos dėl užimtumo politikos ratifikavimo projekto Nr.IXP-2884 - Vytautas Lapėnas ir Algirdas Sysas;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2877 - Stasys Kružinauskas ir Artūras Melianas.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 09.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas